Juridische informatie

Hoe zit het met de forfaitaire BTW-regeling op biervaten voor café-eigenaren ?

932views

-> Le Conseil d’Etat a rendu un avis favorable a l’annulation du Forfait sur le régime TVA appliqué sur les ventes de bières.

En effet, depuis longtemps les cafetiers contestent le fait que le fut de bière soit de 192 verres de bière pour un fut de 50 litres.

Il y aurait plutôt 168 verres en moyenne dans ce genre de fut.

Les cafetiers viennent ainsi de remporter une première victoire au Conseil d’État, qui leur donne raison face au fisc quant au nombre de bières que l’on peut tirer d’un fût de 50 litres.

La différence est tout sauf anecdotique pour les milliers de petits cafetiers belges ayant opté pour le système forfaitaire.

Selon les calculs, il en va de 13 000 à 17 000 euros à débourser en plus par café et par an.

Pour un peu plus de 4 000 établissements touchés, on parle d’environ 76 millions d’euros en plus ou en moins par an. Pour près de 12 000 établissements, on arriverait à 204 millions.


-> De Raad van State heeft een gunstig advies uitgebracht over de afschaffing van de BTW-regeling die van toepassing is op de verkoop van bier.

De brouwers hebben immers lange tijd betwist dat het biervat 192 glazen bier bevat voor een vat van 50 liter.

In plaats daarvan bevat het gemiddelde biervat 168 glazen.

De brouwers hebben nu hun eerste overwinning behaald bij de Raad van State, die hen in het gelijk heeft gesteld tegen de belastingdienst met betrekking tot het aantal bieren dat uit een vat van 50 liter mag worden getapt.

Het verschil is allesbehalve onbeduidend voor de duizenden kleine Belgische caféhouders die voor het forfaitaire systeem hebben gekozen.

Afhankelijk van de berekeningen zullen zij tussen 13.000 en 17.000 euro per koffie en per jaar meer moeten betalen.

Voor iets meer dan 4.000 getroffen inrichtingen gaat het om 76 miljoen euro meer of minder per jaar. Voor bijna 12.000 inrichtingen zou dit neerkomen op 204 miljoen.