Missie en Waarden

Elf missie:

Het beroep vertegenwoordigen en zijn belangen verdedigen

De Horeca Federatie Brussel is de officiële vertegenwoordiger van de horecasector.

Als legitieme en erkende gesprekspartner verdedigt zij met verve en overtuiging de belangen van de sector bij de overheid, de beroepsorganisaties en de sociale partners in haar bedrijfstak (CP302).

Het is ook belangrijk dat het imago van de horeca aan de media en het grote publiek wordt overgebracht.

De sector informeren en de leden adviseren

Krachtens haar statuut verstrekt de federatie juridische en relevante informatie aan de werknemers in de sector. Zij adviseert haar leden ook over juridische, fiscale en sociale kwesties en over werkgelegenheidsproblemen.

Bijdragen aan opleidingen in de Horeca

De federatie ondersteunt de ontwikkeling van activiteiten voor leidinggevenden in de sector en voor werknemers. Zij stimuleert de werknemers in de sector tot modernisering, professionalisering en verbetering van hun arbeidsomstandigheden. Wij streven naar efficiëntie, rendabiliteit en doeltreffendheid.

 

Elf waarden:

missie en waarden - federatie

Transparantie op het niveau van zijn sector en zijn activiteiten (bestuurders, verkiezingen, begroting...). De activiteiten van onze onderneming zijn openbaar en toegankelijk via het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Gouden Gids en de website.

Inzet en vechtlust van mannen en vrouwen uit elke subsector. De Federatie is de legitieme en effectieve stem van de horeca door haar overkoepelende rol in verschillende organisaties. De federatie werkt samen met professionele mensen en partners die verantwoordelijk zijn voor de behoeften en zorgen van de sector, met professionalisme, maar ook met een brede aanpak wanneer dat nodig is.

Ethiek en eerbiediging van de wet staan centraal in de ondernomen activiteiten. De Horeca Federatie Brussel kan ook constructief zijn in haar visie en acties om de horeca zo goed mogelijk te bedienen in een menselijke context, met respect voor anderen en de wet. Als federatie kunnen we een statement maken.

Openheid en empathie in een diverse en gevarieerde sector.  De complexiteit van de horeca ligt in haar diversiteit. De federatie heeft een breed scala aan activiteiten met veel verschillende aspecten, problemen en vraagstukken. De sector moet beschermd worden, maar men mag niet vergeten dat de sector zich niet in een crisis bevindt. Bovendien blijft zij openstaan voor alle opmerkingen, ideeën en ontwikkelingen.

 

Elf interventies in eisen:

We handelen op verschillende niveaus:

  • Federaal: met onze collega's in Vlaanderen en Wallonië
  • Regionaal: onze belangrijkste focus. Met de regering, de verschillende autoriteiten,...
  • Gemeenschappelijk: met de burgemeesters en andere gemeenteraadsleden.

Onze interventies zijn gebaseerd op feedback uit het veld, van u. Wij laten ons leiden door respect voor de rechten van alle betrokkenen.

De Federatie zet zich in voor de sector als geheel, maar werkt ook van niveau tot niveau aan de specifieke problemen van elk van haar leden, met name door de oprichting van een telefonisch meldpunt voor alle juridische en sociale kwesties.