Vaste en tijdelijke contracten

Vaste en tijdelijke contracten

 

Werknemers met een contract van bepaalde of onbepaalde duur

De horeca in Brussel stelt een groot aantal werknemers te werk, sommigen met een contract van onbepaalde duur (CDI) en anderen met een contract van bepaalde duur (CDD). De regels en voordelen die verbonden zijn aan deze contracttypes kunnen variëren en het is essentieel dat werkgevers en werknemers de arbeidsvoorwaarden begrijpen om een gezonde werkomgeving te bevorderen die ieders rechten respecteert.
(Laatst bijgewerkt op 21/03/2024).

 

Duur van het dienstverband :

Contracten van onbepaalde duur bieden werknemers stabiliteit van tewerkstelling, zonder vaste tijdslimiet.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst waarin een datum, een vaste duur of een gebeurtenis is vastgelegd die moet plaatsvinden op een datum die de partijen kennen, waarna de partijen van hun verplichtingen worden ontheven.

Anderzijds, wanneer de partijen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten, of overeenkomsten voor duidelijk omschreven werk, zonder dat er sprake is van een onderbreking daartussen die toe te schrijven is aan de werknemer, worden ze geacht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben gesloten.

Daarnaast zijn er twee mogelijkheden om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wettelijk te sluiten :

  • Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur van maximaal twee jaar: de werkgever en de werknemer kunnen maximaal vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten, op voorwaarde dat de duur van elk van deze overeenkomsten niet minder dan drie maanden bedraagt en de totale duur van deze overeenkomsten niet meer dan twee jaar bedraagt.
  • Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor maximaal drie jaar: met voorafgaande toestemming van DG Contrôle des lois sociales kunnen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten, elk voor minimaal zes maanden, op voorwaarde dat de totale duur van deze overeenkomsten niet langer is dan drie jaar.

 

Documenten en formaliteiten :

Voor contracten van bepaalde duur en deeltijdse contracten moet een schriftelijk contract worden ondertekend. Voor vrijwillige contracten van beperkte duur is een standaard algemeen contract wenselijk, maar het kan riskant zijn. Het wordt daarom sterk aangeraden om altijd een schriftelijk contract te hebben voor alle soorten contracten.

Dimona registratie, die de formaliteiten voor het aannemen van werknemers omvat, moet ook worden uitgevoerd.

 

Sociale zekerheidsbijdragen:

Werknemers met een contract van bepaalde of onbepaalde duur zijn onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragenDe tarieven kunnen echter variëren afhankelijk van het soort contract en de categorie van de werknemer.

Voor arbeiders rekent de ONSS (Office National de Sécurité Sociale) een bijdrage van 13,07% op 108% van het reële loon, terwijl de bijdrage voor bedienden over het algemeen 13,07% op 100% van het reële loon bedraagt. Laagbetaalden kunnen echter genieten van een vermindering dankzij de tewerkstellingspremie.

Voor werkgevers bedragen de RSZ-bijdragen ongeveer 35% op 108% van het effectieve loon voor voltijdse werknemers, een eindejaarspremie van 12% op 108% van het effectieve loon en een bijdrage van 10,27% op 108% van het effectieve loon voor vakantiegeld voor arbeiders.

Er zijn RSZ-kortingen voor werkgevers, waaronder een structurele korting van €462,20 per kwartaal voor voltijdse werknemers (pro rata voor deeltijdse werknemers). Daarnaast is de SCE-bonus beschikbaar voor maximaal 5 voltijdse werknemers: €500 per kwartaal voor werknemers ouder dan 26 jaar en €800 per kwartaal voor werknemers jonger dan 26 jaar.

 

Beloning:

De lonen van de werknemers moeten in overeenstemming zijn met de schalen die gelden in de paritaire commissie CP 302. Werknemers zijn onderworpen aan de normale bronbelasting.

 

Overwerk :

Voltijdse werknemers mogen belastingvrij overwerkenMaar dit is slechts 360 uur per jaar als SCE of 300 uur per jaar per werknemer. Voor voltijdse werknemers mogen overuren niet meer dan 174 uur per 4 maanden bedragen.

Meer specifiek is voltijds werk beperkt tot een maximum van 50 uur per week of 11 uur per dag. Voor deeltijdse werknemers zijn de zogenaamde "kredieturen" beperkt tot een maximum van 12 uur per maand, waarna overuren worden betaald tegen 150%.

 

Werktijden en voorschriften :

Werkgevers moeten de werktijden minstens 5 dagen op voorhand afficheren op een plaats die toegankelijk is voor het personeel.

Werkvoorschriften moeten 15 dagen worden opgehangen, samen met een register van opmerkingen. Werknemers moeten een document ondertekenen waarin ze bevestigen dat ze de regels hebben ontvangen, en na 15 dagen moeten de regels worden geregistreerd.

 

Documenten (beschikbaar voor onze leden) :