Rechtshulp

De horecafederatie van Brussel heeft een wettelijk kader en een reglement voor de horeca. Voor de prioriteiten van het rechtssysteem van de federatie is een vrijwillige regeling nodig!

Wat is het doel van rechtsbescherming?

Rechtsbijstandverzekering - Een rechtsbijstandverzekering bestaat om uw belangen te beschermen. Zij adviseert u bij een geschil of het risico daarop. Wij bieden u een breed scala aan diensten: van kleine tot grote procedures. De kosten van deze acties worden mede bepaald door uw rechtssysteem.

  • Dit zal ervoor zorgen dat u goed wordt verzorgd en dat u controle heeft over uw vermogen.
  • Het kan onder bepaalde voorwaarden van uw belastingen worden afgetrokken (belastingvoordeel)
  • Dit is een zeer belangrijke vereiste, met een lager beschermingsniveau dan de standaard wettelijke vereisten waaraan in uw persoonlijke omstandigheden moet worden voldaan.

Hoe weet je van ARAG?

ARAG is een organisatie die gespecialiseerd is in juridische geschillen

Het team bestaat uit desk officers en advocaten die gewone advocaten zijn: zij hebben een zeer brede kennis van het proces

ARAG is een internationaal netwerk dat actief is in meer dan 19 landen, waaronder Nederland, Canada, Australië en de belangrijkste Europese landen.

Meer informatie over het ARAG-beleid vindt u hier!

Wat is het doel van een verzekeringspolis?

In samenwerking met de Horeca Federatie Brussel, biedt de maatschappij WDR, onafhankelijke verzekeringsmakelaars, u haar pakket op maat voor de Horeca aan. Inderdaad, de deskundigen van de verzekeringsmaatschappij VIVIUM hebben in samenwerking met de verzekeringsmakelaar WDR de werkelijke behoeften van restauranthouders op het gebied van verzekeringen onderzocht. Met hun lange ervaring in de sector bieden wij u een exclusief product op basis van de 3 sleutelbedieningen die kunnen worden ingesteld om ervoor te zorgen dat uw functies worden uitgevoerd.

Daardoor hebben we een groot aantal opties om uit te kiezen, zodat alle evenementen gedekt zijn en we ons huis op orde kunnen houden. Rustig. Bovendien hebben wij concurrerende tarieven bedongen op de Belgische verzekeringsmarkt. Uiteraard zullen de kwaliteit van de dienstverlening en het reactiveringsproces, waarbij VIVIUM en WDR Verzekeringen betrokken zijn, een belangrijke rol spelen in dit proces.

Meer informatie over de WDR Horecahandel vindt u hier!