Gelegenheidswerkers (extra's)

Gelegenheidswerkers (extra's)

 

De cateringindustrie is een dynamische sector met veel 'extra's', mensen die werken voor teams die betrokken zijn bij het bedrijf. Hier is een overzicht van de belangrijkste informatie die ik moet weten over hoe dit soort bedrijven werkt.

(Laatst bijgewerkt op 21/03/2024).

 

Voor wie :

"Extra" werk wordt toegestaan bij een tijdelijke toename van het werkvolume (zonder regelmaat), om een afwezige werknemer te vervangen (ziekteverlof of vakantie) of als "proefperiode".

Alle werknemers die voor maximaal twee opeenvolgende dagen worden aangeworven door een werkgever die valt onder de paritaire commissie voor het hotelwezen (CP 302) in het kader van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, worden beschouwd als "Extra" losse werknemers. Iedereen die in België kan werken (werknemer, zelfstandige, werkzoekende, student, enz.) kan als uitzendkracht aan de slag.

 

Duur van terwerkstelling en quota :

De tewerkstellingsduur voor een extra is beperkt tot maximaal 2 opeenvolgende dagen. Het quotum voor werknemers is 50 dagen en voor werkgevers 200 dagen.. Het quotum wordt berekend per gewerkte dag, ongeacht het aantal ingehuurde figuranten. Het quotabeheersysteem heet "horeca@work".

Overwerk is toegestaan, maar beperkt tot 360 uur per jaar voor voltijdse werknemers of 300 uur per jaar voor deeltijdse werknemers. Voor deeltijdwerkers geldt een limiet van 174 uur overwerk over een periode van 4 maanden. Voor voltijdse werknemers geldt een limiet van 50 uur per week en 11 uur per dag als de werkgever onder het systeem van hoge flexibiliteit valt.

 

Vereiste documenten :

Om ingehuurd te worden als figurant is een mondelinge overeenkomst voldoende en is een schriftelijk contract niet nodig (deze uitzondering geldt niet voor studentenextra's).

Werkgevers moeten één Dimona-aangifte per dag doen voor extra werknemers, waarbij ze het uurtarief (begin en einde) of het dagtarief (relevant vanaf 6 uur) gebruiken voor de aangiften.

Als het werk gebaseerd is op een vast dagtarief, is een maandelijkse tijdregistratie verplicht. Er zijn twee verdiepingen:

 1. Deel A: roze identificatieformulier met 2 ex.
  - Identificatie van de eerste opdracht
  - Ondertekend door de werkgever en de werknemer
  - 1 kopie naar het sociaal fonds
 2. Deel B: haanformulier met 2 ex.
  - Begin- en eindtijden o
  - Breuken
  - 1 kopie naar het sociaal fonds

Dit aanwezigheidsregister moet altijd aanwezig zijn op de werkplek en moet 5 jaar worden bewaard. Als je je wilt aanmelden, neem dan contact op met het ESF (Europees Sociaal Fonds) via hun website https://fondshoreca.be/.

Voor diensten die eerder of later beginnen dan gepland, moet de starttijd worden gewijzigd voordat het werk begint.

 • Als de service eerder eindigt dan gepland, moet de werkelijke eindtijd binnen een paar uur na het geplande einde worden doorgegeven, maar niet later dan middernacht.
 • Als de service later eindigt dan gepland, moet de werkelijke eindtijd binnen 8 uur na de oorspronkelijke eindtijd worden doorgegeven. Als de oorspronkelijke eindtijd tussen 20.00 uur en midernacht valt, heb je tot 8.00 uur de volgende dag de tijd om de juiste eindtijd door te geven.
 • Als de bezetting plaatsvindt op een eerdere dag dan de dag die is aangegeven in de aangifte, kan de datum worden gewijzigd.

In alle gevallen van incidenteel werk moet de werkgever bij de loonstrook van de betrokken incidentele werknemers een overzicht voegen van de geleverde diensten voor de periode waarop de loonstrook betrekking heeft.

 

Bijdrage ONSS (Office National de Sécurité Sociale) :

De RSZ-bijdragen voor werknemers bedragen 13.07% van het brutoloonterwijl ze voor werkgevers forfaitair zijn: €10,08/uur of max €60,48/dag - forfaitaire periode, ongeacht de betaalde schaal.

Het is niet nodig om dagelijks een SCE-record te maken om te profiteren van de RSZ-reductie.

 

Bezoldiging :

In overeenstemming met de huidige tarieven.

Van toegepaste roerende voorheffing bedraagt 33,31% en wordt gedeeltelijk teruggevorderd in de personenbelasting.

Extra werknemers hebben recht op een eindejaarsuitkering na 44 dagen gewerkt te hebben (x 8 uur).