De Horecasector in België

De kapitaalvereisten, de vereiste vaardigheden en de na te leven voorschriften verschillen van het soort bedrijf dat u gaat oprichten.

Een moment van ontspanning en gezelligheid creëren door een onthaal, een drankje, een maaltijd of een bed aan te bieden: dat zou de gemene deler zijn van alle ondernemingen die actief zijn in de hotel-, restaurant- en cafésector. Maar naast deze diversiteit is er een breed scala aan overnachtingsmogelijkheden, van de kleine bistro bij de ingang tot de internationale hotellerie.

"Horeca

Dit is de reden:

 • Hotels
 • Restaurant
 • Koffiehuizen (drankgelegenheden)
 • Catering Collectieve
 • ...en alle etablissementen die tegen betaling drankjes, maaltijden of overnachtingen aanbieden.

    De Horecasector is een van de belangrijkste sectoren van onze economie. En hij wordt geconfronteerd met de behoefte aan 24/7 flexibiliteit, het hele jaar door.

    Het paritair comité voor de Hotelindustrie:

    Een paritair comité kan worden omschreven als een orgaan waarin de sociale partners op voet van gelijkheid bijeenkomen om te discussiëren over sociale partners op voet van gelijkheid bijeenkomen om gemeenschappelijke problemen te bespreken. Elk gemengd comité heeft een nummer. Het comité voor de hotelsector heeft nummer 302.

    De voornaamste taak van een paritair comité is het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (hierna "CAO's" genoemd), waarin voor de gehele sector afspraken worden gemaakt. In punt 23 wordt nader ingegaan op de CAO. De volgende organisaties zijn lid van het Paritair Comité voor het hotelwezen:

    AAN DE KANT VAN DE WERKNEMERS:

    • Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
    • Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)
    • Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)

     AAN DE KANT VAN DE WERKGEVERS:

     • Horeca Brussel
     • Horeca Vlaanderen
     • Horeca Wallonië
     • Comeos

     De voorwaarden waaraan moet worden voldaan

     Wie een horecazaak wil uitbaten, moet uiteraard over de nodige vaardigheden inzake bedrijfsvoering beschikken: voor de uitoefening van elke commerciële of ambachtelijke activiteit waarvoor een inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen vereist is, moet een bewijs van elementaire gestionvaardigheden worden overgelegd. Deze kan worden verstrekt op basis van een diploma of voldoende beroepservaring.

     Ten tweede moet, wat de meer specifieke vereisten betreft, een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten activiteiten.