Shisha bars

(Klik hier voor meer informatie over de sector).
De afgelopen jaren zijn er veel shisha bars verkocht. Er zij echter op gewezen dat shisha, net als het roken van tabak, alleen worden genuttigd in een speciaal aangewezen gebied dat aan een reeks wettelijke normen voldoet.

Deze wijze van consumptie van tabak of soortgelijke producten valt onder het rookverbod in openbare ruimten: zowel de roker als de exploitant kunnen worden vervolgd voor het roken of toestaan van het roken van shisha in een établissement. Sinds 1 juli 2011 is het roken van tabak, tabaksproducten of soortgelijke producten namelijk zonder uitzondering verboden in alle voor het publiek toegankelijke gesloten ruimten.

Het is echter nog steeds toegestaan om:

 • om op het terras te roken op voorwaarde dat ten minste één zijde (of muur) volledig open is. Het is niet toegestaan de ramen van een vrijstaande kamer te openen;
 • om te roken in een rookruimte, indien deze voldoet aan de installatievoorschriften.

In alle gevallen vereist de wet dat u:

 • Leg de staven op de grond in je kamer zodat ze door anderen gebruikt kunnen worden;
 • Verwijder elk element dat suggereert dat roken is toegestaan (bv. asbakken);
 • Respecteer en handhaaf het verbod op het roken van tabak of soortgelijke producten (sigaretten, shisha-tabak, elektronische sigaretten, enz.) in uw zaak;
 • Houd uw zaak vrij van tabaksrook.
 • Shisha Bar Operator 5 Als uw zaak een rookruimte heeft, is het :
 • Moet worden omsloten door muren en een deur die altijd gesloten moet blijven (kies voor uw gemak voor een deur die automatisch sluit);
 • Mag niet meer dan 25% van de totale oppervlakte van uw inrichting in beslag nemen;
 • Moet een werkende rookafzuiging bevatten;
 • Niet drinken of eten. Het personeel kan voor zijn eigen behoeften zorgen. Het personeel van het etablissement kan altijd voor eten en drinken zorgen. Er mogen geen diensten worden aangeboden (bv. televisie, gokken, automaten, enz.). Werknemers van een shisha bar mogen de rookruimte niet betreden om shisha te serveren aan klanten;
 • Geef geen toegang tot andere open ruimtes of tot het toilet.

Bedrijfsomstandigheden

Een shisha bar wordt ook beschouwd als een bar/café.
Als je zelfstandig caféhouder bent, moet je natuurlijk een lidmaatschapsnummer hebben. U kunt uw kennis van zaken gebruiken, zowel door uw diploma als door uw werkervaring.
Als uw zaak een rookruimte voor shisha heeft, moet u ook beschikken over een vergunning voor het vervaardigen of in de handel brengen van levensmiddelen, voor de verkoop van sterke drank, een hygiënecertificaat, een stedenbouwkundig certificaat, een brandveiligheidscertificaat en een bewijs van gedrag.
U moet ook rekening houden met de plaatselijke voorschriften inzake lawaai en openings- en sluitingstijden. Heel vaak sluit u als exploitant overeenkomsten met brouwers en andere leveranciers die in sommige gevallen zeer beperkend kunnen zijn.
Als u muziek afspeelt in uw etablissement, moet u ook de desbetreffende vergoedingen aan SABAM betalen via de "billijke vergoeding".

[button type="default" color="" target="" link="/members/library/"]Voor meer informatie, check onze digitale bibliotheek [/button].
Van contact met ons.