Beëindiging van een contract wegens medische overmacht: nieuwe maatregelen
Nieuws

Beëindiging van een contract wegens medische overmacht: nieuwe maatregelen

 

Werkgevers die een arbeidsovereenkomst beëindigen wegens medische overmacht zullen binnenkort een bijdrage van 1.800 euro moeten betalen ter vervanging van de huidige outplacementregeling. De maatregel was meer dan een jaar geleden al aangekondigd, maar nog niet van kracht. Het “Terug Naar Werk-fonds” dat alles in goede banen moet leiden, zal waarschijnlijk vanaf 1 april de eerste bijdragen beginnen innen.

Door David Debin, Horecafocus.

Eind 2022 werd het re-integratietraject volledig herdacht en opgedeeld in twee verschillende procedures: het re-integratietraject dat sindsdien echt gericht is op het opnieuw tewerkstellen van langdurig arbeidsongeschikte werknemers en het traject medische overmacht dat nog als enige kan leiden tot een einde aan de arbeidsovereenkomst wegens medische redenen. Beide procedures verlopen via de arbeidsarts van de externe dienst.

Nieuw in dat traject medische overmacht was dat waar de (re-integratie-)procedure voorheen door de werkgever na 4 maanden ongeschiktheid kon opgestart worden, door de werknemer zelfs vroeger, er voortaan minstens 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid nodig is.

De tweede grote nieuwigheid was de verplichte betaling van 1.800 euro ter vervanging van de bijzondere (verplichte maar niet gesanctioneerde) regeling voor outplacement indien de werkgever zich eenzijdig beroept op de beëindiging wegens medische overmacht. Voorlopig bleef dit nog dode letter. Het werkelijke innen van dit bedrag zal pas vanaf 1 april 2024 gebeuren. Zo lang duurde de oprichting van het “Terug Naar Werk-fonds” dat zich hierover zal ontfermen.

Het Terug Naar Werk-fonds maakt deel uit van het RIZIV en zal mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt wegens gezondheidsredenen aan een nieuwe baan proberen te helpen. Het Fonds zal daarvoor een beroep doen op erkende dienstverleners op het vlak van coaching en loopbaanbegeleiding.

De storting van de bijdrage dient binnen de 45 kalenderdagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te gebeuren. Binnen diezelfde termijn zal de werkgever ook de nodige inlichtingen moeten doorgeven aan het Terugkeerfonds.

Wie deze verplichtingen niet nakomt, loopt het risico op een strafrechtelijke boete van 400 tot 4.000 euro, of een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro.

Wie de bijdrage wil vermijden, kan dus best een onderling akkoord afsluiten met de werknemer over de beëindiging wegens medische redenen. Voor de werknemer zelf maakt dit immers geen verschil. Ook als het initiatief van de werknemer uitgaat is er geen bijdrage verschuldigd.

De inwerkingtreding van deze nieuwe maatregel is voorzien voor 1 april 2024.