Meer financiële steun voor voorbeeldige Brusselse bedrijven
Nieuws

Meer financiële steun voor voorbeeldige Brusselse bedrijven

 

De “Shifting Economy” krijgt vorm met een hervorming van de gewestelijke steun voor economische ontwikkeling. Vanaf 26 maart 2024 zullen Brusselse ondernemingen die zich onderscheiden door hun sociaal of milieu-engagement kunnen genieten van een verhoging van de financiële steun van het Gewest tot 45%.

Welke ondersteuning is er beschikbaar in Brussel?

Steun voor de economische ontwikkeling van bedrijven vertegenwoordigt ongeveer 30 miljoen euro per jaar in het Brussels Gewest en is een van de belangrijkste regionale hefbomen voor de ondersteuning van ondernemerschap. Elk jaar helpt deze steun ongeveer 4 000 bedrijven bij het opstarten, omvormen of uitbreiden. Ze geven bedrijven vooral de kans om te investeren, personeel aan te werven of hun sociale of milieu-impact te verbeteren. In het kader van de volledige decarbonisatie van de Brusselse economie tegen 2050 heeft de Brusselse staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, een duidelijke doelstelling aangekondigd: de economische steun tegen 2030 uitsluitend richten op voorbeeldige bedrijven.

Wat is een voorbeeldig bedrijf?

Een onderneming wordt als ‘voorbeeldig’ beschouwd als ze bijdraagt tot de verwezenlijking van milieudoelstellingen (recyclage, koolstofneutraliteit, bescherming van de biodiversiteit, …) of sociale doelstellingen (kwalitatieve tewerkstelling, diversiteit van de teams, goed bestuur, …). Concreet gaat het bijvoorbeeld om ondernemingen met een door het Brussels Gewest erkend label (Ecodynamische Onderneming, GoodFood, Bcorp, Sociale Onderneming, …), winnaars van een projectoproep gesteund door het Gewest (Women in business, BeCircular, …), ondernemingen die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstellen of werkzoekenden opleiden.

Labels in overvloed

Hub.brussels en Brussels Economy and Employment presenteerden verschillende labels op een speciale beurs op 26 maart:

Op de Brusselse website Economie en Werkgelegenheid staat een tool die bedrijven helpt hun voorbeeldfunctie te erkennen en zo toegang te krijgen tot hogere bonussen: https://economie-werk.brussels/voorbeeldigheid-gids

Overgangsondersteuning

Naast deze economische steun zijn er een aantal maatregelen ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij hun overgang. Met hulpmiddelen voor zelfdiagnose, zoals de onlangs door hub.brussels gelanceerde tool, kunnen bedrijven gratis hun prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur beoordelen en hen helpen om op deze gebieden een voorbeeld te worden.

https://sustainability-diagnostic.hub.brussels/nl/