Forest Round Table 02/2023
Ronde tafel

Ronde tafel in Vorst: "De gemeente heeft steeds minder controle over parkeren

 


Mariam El Hamidine, burgemeester van Vorst, vervoegde de Horeca Federatie Brussel en verschillende vertegenwoordigers van de horecasector aan de ronde tafel op 6 februari 2023 in het restaurant van Vorst.

De Foresto is de pedagogische cafetaria van het opleidings- en socio-professioneel integratiecentrum FOR.E.T. Er worden drie specialisaties aangeboden: keukenhulp, kelner en kamermeisje. Elk jaar vindt bijna 70% van de stagiairs een baan na hun opleiding.

Met minder dan 700 winkels is Vorst voornamelijk residentieel. De gemeente staat echter zeer open voor de vestiging van nieuwe bedrijven en nodigt belangstellenden uit om contact op te nemen om te informeren naar de over te dragen vestigingen of om de verschillende wijken te ontdekken.

Tijdens de rondetafelconferentie werden twee belangrijke onderwerpen besproken: stadsplanning en mobiliteit.

Mobiliteit

Mariam El Hamidine
Mariam Elhamidine

Parkeren

In het algemeen heeft de gemeente steeds minder controle over het parkeren, dat met het oog op harmonisatie een regionale aangelegenheid wordt.

Handelaren noemden de mogelijke digitale kloof als gevolg van de complexiteit van het gebruik van de nieuwe parkeermeters (waarmee nu niet meer contant kan betaald worden), het gebrek aan informatie over de werking ervan en de afstanden die gemoeid zijn met het registreren van een auto.

In 2012 werden overal in de gemeente parkeermeters geplaatst. Toen waren het er tussen de 700 en 750, tegen 450 nu. Er werd een plan gemaakt om de hele gemeente te bestrijken, zodat er binnen een straal van maximaal 400 meter van bezienswaardigheden meerdere parkeermeters zouden staan.

Met de nieuwe controlemodus voor scanauto’s is in overleg met de stad Brussel een instellen vastgesteld om gebruikers voldoende tijd te geven om het betaalstation te bereiken zonder een boeten te ontvangen in geval van controle in deze tijd. Personen met beperkte mobiliteit kunnen zich vooraf inschrijven om de afstand naar het loket te vermijden.

De gemeente heeft onlangs de parkeermeters vernieuwd om ervoor te zorgen dat alles goed werkt en ook om betaling met een kaart (het bezit van een bankkaart is verplicht om bestuurder te zijn, aangezien dit vereist is voor de technische controle) en via een applicatie mogelijk te maken. De kwestie van de verplichting om de mogelijkheid om contant te betalen te laten bestaan (vastgelegd in een koninklijk besluit van 1990) is aan de orde gesteld, maar lijkt niet in dit kader te passen omdat de parkeerautomaat geen commerciële inkomsten maar een vergoeding is. Parkeermeters zonder contante verwerking kosten de gemeente 25 euro minder per maand.

In Brussel zijn rode en groene zones afgebakend om rotatie in de drukste gebieden te garanderen. Het Gewest heeft gevraagd om een verhoging van de tarieven, maar de gemeente wil die niet doorvoeren. Zij onderhandelen over een oranje zone (momenteel op Hoogte 100 en Sint-Denis), waardoor een kleinere prijsverhoging mogelijk zou zijn.

Tenslotte is het vrije uur tussen 13.00 en 14.00 uur begin januari afgeschaft. De gemeente heeft de regio om een uitzondering gevraagd om bezoekerspassen per uur toe te staan.

Levering

Kwesties in verband met de levering is ook aan de orde gesteld door de handelaars, sommige worden beschouwd als parkeerplaats en onderworpen aan boetes.

Van haar kant wordt de gemeente geconfronteerd met valse leveringen (waaronder op de Brusselsesteenweg).

In reactie hierop zullen de scanwagen nu twee keer achter elkaar passeren in de rode zones, met een redelijke tijd tussen beide passages. Over de groene zones wordt nog nagedacht.

Over het algemeen neemt de gemeente contact op met alle winkels en horecaondernemers om de bezorging te bespreken. Mocht u deze problemen van dubbele wachtrijen tegenkomen, aarzel dan niet om dit te melden bij de gemeente.

Bovendien is het parkeerkaartje voor werknemers nu een regionale aangelegenheid en de prijs ervan is dan ook gestegen. Het kost nu 150 euro per werknemer.

Ludivine de Magnanville
Ludivine de Magnanville

Fietsen en scooters

De nieuwe gewestelijke wetgeving schrijft voor dat vrij trotinette moeten worden geparkeerd in dropzones: elke niet-naleving van deze wet leidt tot boetes voor de gebruiker en de exploitant. De gemeente Vorst onderzoekt momenteel welke plaatsen (een veertigtal) voor dit doel moeten worden ingericht. Zij zal er met name op toezien dat deze worden geplaatst aan de rand van gebieden waar scooters worden gebruikt. Het is interessant op te merken dat trotinettes een goed alternatief zijn voor werknemers die laat hun werk verlaten. Als u speciale verzoeken heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de gemeente.

Bovendien heeft Forest, in samenwerking met de politie, bepaalde gebieden beperkt tot 7 km/u.

Goede zet

Het Good Move-plan zal in fasen ontwikkeld worden. Voorlopig wordt alleen de kant van Neerstalle in Vorst bestudeerd. De werkzaamheden moeten duren tot 2024. Twee andere plekken worden overwogen, maar worden momenteel niet besproken: Parvis en Altitude (met Ukkel).

Stadsplanning

Alain Mugabo
Alain Mugabo

Verandering van gebruik en handelsbenaming

Voor de gemeente Vorst is de horeca een actor van gezelligheid. Zij proberen de bestemmingswijziging van een winkel in een woning te voorkomen.

In Vorst is er geen afgebakend winkelgebied: de gemeente ziet zichzelf meer als een gemengd gebied. Winkels zijn dan ook overal welkom. Dit helpt om de verkeersdrukte in bepaalde gebieden te vermijden.

Het komt er dus op aan opportuniteitsanalyses uit te voeren. De gemeente staat zeer open voor de ontvangst van nieuwe horecahandel en biedt daadwerkelijke steun bij het openen van een bedrijf.

De behandeling van de dossiers vergt tijd, maar om de procedures te versnellen, zou het nodig zijn hetzij de wetgeving te wijzigen, hetzij extra personeel bij de gemeente aan te werven, hetgeen momenteel helaas niet mogelijk is. Toch houden de hoofden van de verschillende diensten zoveel mogelijk contact om de procedure te vergemakkelijken.

Terrassen

De terrassen aan de weg (COVID-19) worden uitgebreid en de vergunningen zullen voor meerdere jaren worden afgegeven, maar zullen de seizoensperiode moeten respecteren. De huidige vergunningsperiode loopt van april tot oktober, maar de gemeente wil deze iets verlengen. Dit moet restauranthouders in staat stellen te investeren in kwalitatieve maar verwijderbare voorzieningen (bijvoorbeeld toegang tot de riolering of de mogelijkheid om een lift te installeren voor toekomstige verhuizingen). Dit zou ook de problemen van nachtelijke overlast moeten beperken.

Het verbod op terras verwarmer zal in de hele gemeente Vorst gehandhaafd en gecontroleerd worden.

Bruno Bogaert
Bruno Bogaert

Nachtelijke verstoring

In totaal werden in het hele gewest 64 klachten over lawaai ingediend bij Leefmilieu Brussel. De Horecafederatie Brussel vraagt de gemeenten om op dit niveau beter te communiceren zodat er oplossingen kunnen gevonden worden. In Vorst is er een ombudsdienst voor dit soort problemen.

Werkt

Wanneer werken in Vorst worden aangekondigd, ontmoet de gemeente elke handelaar persoonlijk om de zaak te bespreken. Door het kleine aantal winkels (minder dan 700) is er een echte nabijheid tussen de gemeente en de horecazaken.

De werken aan de toekomstige metrolijn 3 zijn aan de gang in het Albertstation en zullen naar verwachting pas in 2025 klaar zijn.

Binnenkort komt er een verlichtingsplan om de gebouwen in de gemeente, zoals Altitude 100 en de Bosabdij, te verfraaien.

 

Goed om te weten: de gemeente Vorst werkt aan een horecareglement, die nog niet bestaat.

Table ronde Forest 02/23
Table ronde Forest 02/23