Flitscontrole in de horeca
Nieuws

Flitscontrole in de horeca: de SIRS-checklist

 

In juni 2023 organiseert de FOD Werkgelegenheid een nationale blitz in de horeca. Ontdek de SIRS-checklist om u erop voor te bereiden.

Flitscontroles zijn vooral informatief en preventief. SIRS (Social Information and Research Service) heeft een algemene beoordelingschecklist voor werkgevers ontwikkeld. Deze biedt meer duidelijkheid en transparantie voor werkgevers en werknemers. Het moet hen ook in staat stellen een vorm van zelfcontrole uit te voeren om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een bezoek van de sociale inspecteur.

Deze controlelijst betekent echter niet dat de sociaal inspecteur niet het recht heeft om alle documenten die hij voor zijn onderzoek nodig acht, over te leggen, zoals bepaald in het Sociaal Strafwetboek.

Documenten :