Onze inzet

(Dit artikel geeft u een idee van onze dagelijkse verplichtingen en zal regelmatig worden bijgewerkt. Laatste update: 8 september 2022)

 

De meesten onder jullie zullen wel gehoord hebben van de Federatie Horeca Brussel (FHB), maar weet u ook wat wij doen? We horen steeds minder over Covid, maar dat betekent niet dat we niet meer relevant zijn. Integendeel! Jullie zijn duizenden bedrijven en particulieren die jullie zegje doen, jullie eisen en jullie wensen voor de sector. De FHB streeft ernaar uw belangen en die van de sector zo goed mogelijk te behartigen.

Wat doet de Fédération Horeca Bruxelles vandaag?

> Mobiliteit in Brussel

De Horecafederatie Brussel werd erop geattendeerd dat het nieuwe mobiliteitsplan “Good Move” het voor de Horecazaken in Brussel moeilijk maakt om geleverd te worden. Wij hebben onmiddellijk contact opgenomen met de stad Brussel, die binnen een uur antwoordde dat zij bereid was te luisteren als er iets moest worden veranderd om mogelijke oplossingen te vinden. Begin september heeft de Federatie Horeca Brussel concrete gevallen kunnen bespreken, alsook bijpassende oplossingen, tijdens een vergadering met Stad Brussel. Een nieuwe vergadering is gepland begin oktober. Indien u opmerkingen heeft over het nieuwe mobiliteitsplan van Good Move, aarzel dan niet om ons op de hoogte te brengen.

> Schrijnend personeeltekort

De Horecafederatie Brussel is als sector uitgenodigd op de Ronde Tafel over het tekort, die is opgezet door Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Er volgde een actieplan dat vanaf september 2022 zal worden uitgevoerd. Wij zullen het probleem aanpakken door de nadruk te leggen op opleiding, een andere kijk op de sector en een verbetering van de zaklonen van onze werknemers door de sociale lasten en de werkgeverslasten te verlagen.

Deze belastinghervorming maakt deel uit van een globaal project van de federale regering, Vivaldi, waarvan wij binnenkort een reactie verwachten.

> Tips

De Horecafederatie Brussel heeft de minister van Werkgelegenheid en Economie, Pierre-Yves Dermagne, medio mei 2022 geattendeerd op de grijze zone van de fooien. Hij was hiervan niet op de hoogte en belooft de kwestie op te nemen. Het is aan ons om hem in de herfst weer op de rails te krijgen.

> De nachtraad

De vergaderingen met de regio’s en gemeenten over preventie met de Nachtfederatie zijn aan de gang. Wij stellen ons verschillende vragen: “Hoe het barpersoneel op te leiden”, “Hoe om te gaan met een agressie”, enz.

> Ventilatie

Het is zomer en de zomerperiode is in volle gang. Niettemin is de Federatie Horeca Brussel realistisch over wat er volgend najaar kan gebeuren met betrekking tot het coronavirus.

Wij willen niet dat de sector opnieuw wordt gesloten en werken tot elke prijs samen met de verschillende betrokken personen in de Brusselse regering.

Wij zijn verzocht ons advies te geven over de ventilatiewet. Het is in tweede lezing in het parlement. Laten we eerlijk zijn, een wet in “tweede lezing” betekent niet dat we veel regels kunnen veranderen, maar u moet weten dat we bedenkingen hebben geuit over bepaalde passages. De verplichting om ventilatievoorzieningen aan te brengen zou gelden voor 2025.

> Het opzetten van een sociale steun/sociaal secretariaat voor onze leden

Ons nieuwe partnerschap met het consultancy- en sociaal bureau Horecafocus heeft tot doel u te helpen bij het beheer van uw personeel, de optimalisering van uw loonadministratie en een antwoord te bieden op al uw dagelijkse vragen.

> Nieuwe gedragscode voor brasseurs

Er is een raad opgericht om geschillen tussen brouwers en ondernemers te regelen. Als de quota tijdens de COVID-periode worden overschreden, zult u niet langer alleen staan in dit soort conflicten.

 

Om u zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, heeft de federatie u nodig. Onze toezeggingen zijn het resultaat van uw feedback uit het veld. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat wij u op de meest efficiënte manier kunnen helpen.