Coronavirus Horeca Federatie

Het passerelle-recht wordt verlengd tot 31 maart 2022! Een verzoek van de Fédération Horeca Bruxelles!

-> Op verzoek van de cateringfederaties met het Baxterplan!

-> Uitbreiding van het recht op crisisinterventie vanaf 1 januari. december 2021 tot 31 maart 2022 voor zelfstandigen die door de nieuwe gezondheidsmaatregelen worden getroffen.

In de praktijk?

·         Het bedrag van de eerste pijler van de "verplichte sluiting" gateway-wet zal worden verdubbeld:

Om in aanmerking te komen, moeten zelfstandigen aantonen dat zij verplichte en volledige sluiting van hun activiteit. Zij zullen recht hebben op het dubbele poorttarief. Dit bedrag is 2.687, 74 euros (zonder personen ten laste) en 3.358, 62 euros (met personen ten laste). 

·         De uitbreiding van de tweede pijler van de "omzetdaling" gateway-wet:

Om in aanmerking te komen, moeten zelfstandigen aantonen een vermindering met ten minste 40%. van hun omzet in de maand vóór hun aanvraag, vergeleken met 2019. Dit bedrag is 1.343,87 (zonder personen ten laste) en 1.679,31 (met personen ten laste).

·         De uitbreiding van de derde pijler van de overbruggingswet "in geval van quarantaine of verzorging van een kind

Om in aanmerking te komen, moeten zelfstandigen aantonen dat zij bedrijfsonderbreking als gevolg van de zorg voor hun kind. Vanaf de sluiting van de scholen op 20 december 2021, en gedurende een periode van zeven opeenvolgende dagen, zullen zelfstandigen recht hebben op een volledige vergoeding van 335, 97 euros (zonder personen ten laste) en 419, 83 euros (met personen ten laste).