ActualitésCoronavirusSecteur

HERINNERING: Gelden de regels voor luchtfiltering nog steeds in Horeca ?

487views

-> En matière de qualité de l’air, la norme cible est de 900 ppm CO2

-> Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO22) est obligatoire. Celui-ci doit être installé à un endroit bien visible pour le visiteur, sauf si un système d’affichage alternatif accessible au public et en temps réel est prévu. En matière de qualité de l’air, la norme cible est de 900 ppm CO2.

-> De regels inzake luchtfiltratie blijven van toepassing, met uitzondering van de sanctie van sluiting als het niveau van 1200 ppm wordt overschreden. 

-> En résumé, ces règles de filtration d’air sont donc :

  • onder 900 ppm = geen probleem.
  • entre 900 et 1200 ppm = l’exploitant devra s’engager à mettre en place des mesures de ventilation. Il s’agira d’un plan d’action basé sur une analyse de risque pour garantir des mesures compensatoires de ventilation et/ou désinfection et/ou filtration de l’air. 
  • boven 1200 ppm = geen sluitingsverplichting meer, maar wel de verplichting om filtratieapparatuur te installeren die een luchtkwaliteit van minder dan 900 ppm garandeert.

-> De nagestreefde luchtkwaliteitsnorm is 900 ppm CO2.

-> Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht. Dit moet worden geïnstalleerd op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats, tenzij een alternatief, voor het publiek toegankelijk displaysysteem in real time beschikbaar is. De nagestreefde luchtkwaliteitsnorm is 900 ppm CO2.

-> De regels inzake luchtfiltratie blijven van toepassing, met uitzondering van de sanctie van sluiting als het niveau van 1200 ppm wordt overschreden.

-> Samengevat zijn deze regels voor luchtfiltratie dus :

  • onder 900 ppm = geen probleem.
  • tussen 900 en 1200 ppm = de exploitant zal zich ertoe moeten verbinden ventilatiemaatregelen te treffen. Dit zal een actieplan zijn op basis van een risicoanalyse om te zorgen voor compenserende ventilatie- en/of desinfectie- en/of luchtfiltratiemaatregelen.
  • boven 1200 ppm = geen sluitingsverplichting meer, maar wel de verplichting om filtratieapparatuur te installeren die een luchtkwaliteit van minder dan 900 ppm garandeert.
nl_BEDutch