Coronavirus Juridische informatie

Een garantiefonds om de risico's te beperken in geval van annulering van uw evenement?

-> Un Fonds de garantie de 12,5 millions couvrira à partir du 3 janvier les organisateurs d’événements pour les pertes financières liées à des annulations, des reports ou des restrictions du nombre des personnes pour des raisons sanitaires.

-> De informatie is al beschikbaar vanaf maandag 20 december bij ST'ART.

Een fonds om financiële risico's te beperken?

Een Brussels garantiefonds zal de organisatoren van evenementen in staat stellen hun projecten uit te voeren door het financiële risico te beperken in geval van annulering of beperking van de publiekscapaciteit.

Concreet is dit Garantiefonds toegankelijk voor elke Brusselse onderneming die een evenement organiseert dat in de Brusselse regio plaatsvindt. Het evenement moet tijdelijk van aard zijn, tegen betaling toegankelijk zijn voor het publiek en verband houden met kunst, amusement of vrijetijdsbesteding. Ook conferenties komen voor het Fonds in aanmerking.

In de praktijk?

  • Voor afgelaste evenementen: het Fonds zal de niet-terugvorderbare en niet-annuleerbare kosten van het evenement dekken tot een maximum van 30% van het totale budget van het evenement;
  • Voor uitgestelde evenementen: het Fonds dekt 90% van de kosten die niet kunnen worden uitgesteld;
  • Voor evenementen die aan een gedwongen omloopbeperking zijn onderworpen: het Fonds zal 100% van de ticketterugbetalingen in verband met de omloopbeperking voor zijn rekening nemen.

Voor elk van deze situaties bedraagt de maximale dekking 150.000 euro, met een maximum van 750.000 euro per onderneming indien meerdere gebeurtenissen in dezelfde onderneming zouden plaatsvinden gedekt door het Garantiefonds.

Aanvragen kunnen vanaf maandag 3 januari bij ST'ART worden ingediend. Alle informatie zal beschikbaar zijn vanaf deze maandag 20 december op https://www.start-invest.be/Garantie-Evenement