Nieuws

David Clarinval: "een ongunstig oordeel over het FAVV betekent niet dat er sprake is van een ernstig gezondheidsprobleem".

479views
-> 25 % seulement des restaurants bruxellois réussissent leurs contrôles AFSCA ? David Clarinval : “un avis défavorable de l’AFSCA ne signifie pas un problème sanitaire grave”.
-> moins de 2% des établissements contrôlés ont dû fermer temporairement. 
-> Une formation en ligne existe pour mieux réussir son contrôle. 
——————————————————–
-> slechts 25% van de Brusselse restaurants slaagt voor hun FAVV-controles? David Clarinval : “een ongunstig oordeel over het FAVV betekent niet dat er een ernstig gezondheidsprobleem is”.
-> minder dan 2% van de gecontroleerde inrichtingen moest tijdelijk sluiten. 
-> Er bestaat een online cursus om de controle succesvoller te maken. #horeca #AFSCA Philippe Wiener Matthieu Léonard Frederick da Soghe Arthur Renwart Marc van Muylders Jean Luc Colin

“Minder dan 2% van de gecontroleerde inrichtingen moest tijdelijk sluiten”.

Horeca-inspecties door het FAVV: in reactie op berichten in de media heeft minister David Clarinval de cijfers met betrekking tot de inspecties door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen verduidelijkt.

In het jaar 2020 zijn in België 9195 inspecties uitgevoerd in horecabedrijven.  Van de 9195 controles die het FAVV in 2020 in de horecasector heeft uitgevoerd, moest minder dan 2% van de inrichtingen om sanitaire redenen tijdelijk worden gesloten. Deze inrichtingen konden pas heropend worden na een gunstige controle door het FAVV.

In het algemeen werkten 9 van de 10 in 2020 geïnspecteerde horecabedrijven zonder dat er noemenswaardige tekortkomingen werden vastgesteld.

Bij slechts 1,1 op de 10 horecabedrijven werden belangrijke inbreuken vastgesteld.

Deze inbreuken hielden, in volgorde van belangrijkheid, verband met :

  • Gebrek aan informatie over allergenen
  • De afwezigheid van een handwasgelegenheid met stromend water en vloeibare zeep het ontbreken van een handwasgelegenheid met stromend water en vloeibare zeep en het ontbreken van een hygiënisch systeem voor het drogen van de handen
  • Gebrek aan netheid van de ruimten/kamers waar voedsel wordt bereid, gehanteerd of verwerkt.
    verwerkt.

De minister benadrukte ook dat het controleproces deze inrichtingen controleert om ervoor te zorgen dat de tekortkomingen worden verholpen.

Ten slotte preciseerde de minister dat: “een ongunstig advies van de inspecteurs van het FAVV niet noodzakelijk een ernstig gezondheidsprobleem betekent. In de meeste gevallen houden de ongunstige adviezen verband met kleine tekortkomingen. Dit doet geenszins afbreuk aan de bekwaamheid van onze restauranthouders en de kwaliteit van hun werk.

Online training voor een succesvolle inspectie ?

Sinds de crisis van covid-19 heeft het FAVV een gratis e-learningcursus opgezet. De behandelde modules bieden een goed inzicht in de regelgeving die op hun activiteit van toepassing is. Bijvoorbeeld het proces van de warme en koude keten, de melding van allergenen, of de hygiëne van personeel en lokalen, enz.

Bron – Kabinet van minister Clarinval.