Nieuws

Een actieplan om het vriendelijke imago van nachtbars te garanderen!

-> Verdenking van aanrandingen en verkrachtingen in 2 instellingen van het Begraafplaats van d'Elsene.
-> Naar aanleiding van de verzoeken van de Horeca Brussel Federatie en de Brusselse Nachtraad.
-> Veel veiliger bars dankzij een concreet actieplan!
-> De horeca moet een plaats van respect, gastvrijheid en gezelligheid blijven! 

Een budget van 610.000 euro voor de uitvoering van een actieplan om het imago van de Brusselse cafés te ondersteunen en te zorgen voor een imago van gastvrijheid en gezelligheid.

Naar aanleiding van vermoedens van aanranding en verkrachting in twee etablissementen van de Cimetières d'Elsene heeft de Brusselse regering een overleg op gang gebracht met de leden van de Brusselse Nachtraad, waarvan de Brusselse Horecafederatie deel uitmaakt. De leden van de Night Council stelden een actieplan voor aan de regering.

  1. Nachtclubs veiliger maken.Er zal gratis een onlinecursus in het Frans, Nederlands en Engels beschikbaar zijn, zodat inrichtingen hun personeel kunnen laten opleiden in bewustmaking, preventie en interventie of veiligheid.
  2. Actoren en het publiek 's nachts informeren over noodhulp- en slachtofferhulpdiensten.  Equal.brussels zal een A4-sticker in 3 talen ontwikkelen met informatie over de beschikbare hulpdiensten (CPVS, luister- en hulpcentra, noodnummers), alsook over de acties die moeten worden ondernomen door mensen die worden geconfronteerd met situaties van seksuele intimidatie of seksueel geweld, met name de "5D"-regel (afleiden - delegeren - documenteren - direct - dialoog), om een slachtoffer te helpen en in alle veiligheid in te grijpen.
  3. Versterking van de financiële steun aan de vrijwilligerssector voor preventie en ondersteuning. Versterken van bestaande projecten en versnellen van de uitvoering van nieuwe projecten.
  4. Bewustmaking van de problemen in verband met intimidatie. Een bewustmakingscampagne over pesten zal in de tweede helft van 2022 gezamenlijk worden gevoerd door equal.brussels en Brussels Prevention and Safety.