Ben je echt winstgevend?
Be Horeca

Be-Apero: Cocktails voor de horeca

 

Vanuit haar engagement om de belangen van de sector te verdedigen, transformeerde de Federatie Horeca Brussel haar ‘Apéro Clubs’ om ze een politieke betekenis te geven. Van 6 november tot 12 februari verwelkomen ze de voornaamste Brusselse partijen om hen uit te dagen rond de realiteit van de sector met een paar stevige cocktails op het menu.

De verkiezingen naderen met rasse schreden en de horeca moet een stem hebben in het debat. Daarom nodigt de Federatie Horeca Brussel sinds begin november ondernemers en hun teams uit om politici te ontmoeten, zowel uit de regering als uit de oppositie. Deze beleidsmakers maken van de gelegenheid gebruik om concrete antwoorden, duidelijke standpunten en bindende engagementen te delen met betrekking tot de eisen en verwachtingen van de Horeca. Om de tongen los te maken, gaat er niets boven een stevige kaart met cruciale kwesties waarmee de sector wordt geconfronteerd.

À la carte…

“Gebrek aan steun van de overheid” Een vleugje “geschonden vertrouwen”, een scheutje “dovemansoren”, een vleugje “gebrek aan steun”. Ondanks het feit dat de horecasector de derde grootste werkgever in België is, bevindt hij zich in een kritieke situatie, waardoor professionals zich afvragen of onze politieke leiders deze sector echt als essentieel erkennen. Met 100.000 etablissementen die bijna 160.000 werknemers tewerkstellen in België, waarvan 30.000 in Brussel, laat het gebrek aan aandacht en waardering vanwege de overheid een bittere smaak na.

Uit een enquête van de Federatie Horeca Brussel blijkt dat bedrijven bang zijn om hun prijzen te verhogen tegenover klanten die al ontmoedigd zijn door inflatie, huurindexering, mobiliteit, netheid en veiligheid. Veel ondernemers hebben geen andere keuze dan zichzelf niet te betalen om de betaling van de lonen van de werknemers te garanderen, maar de situatie wordt onhoudbaar, met duizelingwekkende financiële verliezen. Het gebrek aan directe politieke actie wordt verantwoordelijk gehouden voor de geleidelijke verdwijning van de lokale economische structuur, ten gunste van fastfoodketens.

Uit alarmerende cijfers van Graydon blijkt dat het aantal faillissementen in de horeca tegenover 2022 met 20% zal stijgen. Er is dringend behoefte aan massale steun voor deze sector om ernstige gevolgen zoals stijgende werkloosheid, verminderde koopkracht en lagere groei te voorkomen.

“Uit alarmerende cijfers van Graydon blijkt dat het aantal faillissementen in de horeca tegenover 2022 met 20% zal stijgen.”

“Fiscaliteit en btw” De Federatie Horeca Brussel onderzoekt manieren waarop de sector een deel van zijn financiële slagkracht kan terugwinnen. De eerste piste die wordt overwogen is een herziening van de btw op niet-alcoholische dranken. De tweede is de even cruciale kwestie van belastingvrijstelling voor verschillende soorten inkomsten. Afgezien van het puur financiële aspect is deze aanpak bedoeld om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen en tegelijkertijd de opleidende rol van werkgevers te compenseren. Deze goed uitgebalanceerde cocktail betekent een verhoging van het nettoloon van de werknemer zonder lastenverhoging voor de werkgever, terwijl tegelijkertijd een witte economie wordt gestimuleerd.

Ingrediënten:

 • Verzoek om het btw-tarief op alcoholvrije dranken te verlagen naar 12%;
 • Verhoging van het plafond voor belastingvrij overwerk naar 450 uur/jaar;
 • Volledige belastingvrijstelling voor de eerste drie maanden van een voltijds dienstverband;
 • Geschikt wettelijk kader voor fooien en hun belastingvrijstelling;
 • Belastingvrijstelling voor loonsverhogingen en functiewijzigingen (voor zowel de werkgever als de werknemer, vanaf de functie van commis);
 • Toepassing van bedrijfsvoorheffing voor “nachturen” vanaf 20u in plaats van middernacht;
 • 100% aftrekbaarheid van restaurantrekeningen geproduceerd door een kassa aangesloten op het GKS voor bedrijven en particuliere klanten.

 

“Sociale zekerheid, arbeid, werkloosheid / tewerkstelling”

Eigenaars van horecazaken jongleren met zoveel lasten dat het vaak moeilijk wordt om zichzelf een loon te betalen, zelfs als het bedrijf op volle capaciteit draait. Maar zonder eigenaar is er geen zaak, en zonder zaak zijn er geen werknemers. In een sector die onderworpen is aan strengere regels dan de meeste andere bedrijven, is het volkomen legitiem om te vragen om een verlaging van de lasten en om steun bij de aanwerving, of het nu gaat om studenten of om personeel dat illegaal in het land verblijft. Deze belangrijke voorstellen zijn bedoeld om de witte economie te versterken en de sector te stimuleren.

Ingrediënten:

 • Uitbreiding van de “zwarte doos” naar alle detailhandelaren en vrije beroepen;
 • Herziening van de sectorale premie gekoppeld aan het GKS (witte kassa), zodat deze geldt voor 10 werknemers zonder beperking van het aantal, met een verhoging tot € 1.600 voor werknemers jonger dan 26 en € 1.000 voor de anderen, regelmatige indexering en toepassing op voltijdsequivalenten (FTE’s);
 • Uitbreiding van de maatregel met betrekking tot het maximumaantal “studentenuren”, waarbij 600 uur per jaar buiten de schoolvakanties wordt gehandhaafd;
 • Niet-indexering van de studentenbarema’s;
 • Verklaring van de Paritaire Commissie (CP 302) die met een tekort aan werknemers kampt;
 • Gemakkelijkere toegang tot werk, met name voor werknemers zonder papieren;
 • 2 carensdagen voor de sector;
 • Terugkeer naar een belasting van 25% voor flexbanen;
 • Geleidelijke verlaging van de werkloosheidsuitkeringen.

 

Christophe De Beukelaer et Benjamin Dalle avec les cahiers de revendication

“Eisen”

Naast de eisen van de Federatie Horeca Brussel worden er ook heel wat voorstellen geformuleerd voor het Brussels Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel, die vooral betrekking hebben op de sector van het nachtleven, de opleidingspremies, de mobiliteit, de netheid en de veiligheid. Ook andere klachten van horecaondernemers komen aan bod tijdens de politieke meetings van de Apéro Club. Hoe beter de sector verenigd is, hoe meer we de huidige uitdagingen kunnen overwinnen, onze sector kunnen versterken, aan een duurzame toekomst kunnen bouwen en veelbelovende nieuwe perspectieven kunnen openen voor iedereen.

“Met 100.000 etablissementen die bijna 160.000 werknemers tewerkstellen in België, waarvan 30.000 in Brussel, laat het gebrek aan aandacht en waardering vanwege de overheid een bittere smaak na.”