De jacht op bonussen is geopend
Be Horeca

Winstgevendheid: De jacht op bonussen is geopend

 

U bent ondertussen vertrouwd met het rentabiliteitsrad, de tool die de Federatie Horeca Brussel ontwikkelde om ondernemers te helpen eventuele problemen in de goede ontwikkeling van hun zaak te identificeren. In ons maartnummer namen we de eerste thematiek onder de loep, deze keer buigen we ons over de kwestie van de premies. Door

Romane Henkinbrant

Kers op de taart

Uw concept of project zit goed in elkaar, uw financiële plan is opgesteld (mocht u twijfels hebben, lees dan ons artikel hierover in het vijfde nummer van ons Be Horeca magazine). Als u over voldoende middelen beschikt, is het nu tijd om de bestaande subsidies voor zelfstandigen en KMO’s onder de loep te nemen. Dat zijn er nogal wat, maar let op dat u ze niet overschat! David Debin, sociaal specialist bij de Federatie Horeca Brussel, legt uit: “Premies, bonussen en andere subsidies zijn geen automatisch recht. De voorwaarden waaraan ondernemers moeten voldoen, zijn streng. Als u erop rekent dat u ze gaat krijgen en u grijpt ernaast, kan dat zware gevolgen hebben. Als ze daarentegen als kers op de taart komen, is dat pas echt een voordeel. Kortom, de beste premies kunnen nooit een succesvol bedrijfsmodel en een goed doordachte strategie vervangen.

Toch maken deze stimulansen bij de grootste projecten integraal deel uit van het financiële pakket: banken houden rekening met de kans op premies en voegen vaak een certificaat toe aan de leningaanvraag op basis van de ervaring van een specialist in het veld. Bovendien: als er premies bestaan, waarom zou u er dan geen gebruik van maken?

Voor wie zijn die premies?

Zelfstandigen met een eenmanszaak en bedrijven als rechtspersoon kunnen premies krijgen. Veel factoren bepalen dan de voorwaarden en beïnvloeden het bedrag:

De grootte van het bedrijf

De oprichtingsdatum van het bedrijf

– De activiteitencodes van het bedrijf: de NACE-codes (op BTW-niveau) zijn de referentie voor de administratie om de plafonds en steunpercentages te bepalen. Het is daarom essentieel dat ze goed gedefinieerd en up-to-date zijn.

– De vestigingsplaats van de onderneming: het is de vestigingsplaats (waar de onderneming minstens één van haar activiteiten uitoefent) die de referentieregio voor de premie bepaalt en niet de hoofdzetel (een ondernemer kan bijvoorbeeld zijn maatschappelijke zetel hebben in Namen en een premie aanvragen voor een van zijn vestigingen in Brussel).

Naleving van administratieve regels: u kunt geen steun krijgen als u niet in orde bent op administratief vlak of als u een betalingsachterstand heeft bij een administratie.

Let op de duur van uw project en de voortzetting van de activiteit: als u een premie krijgt, moet uw bedrijf drie tot vijf jaar in de regio blijven. Als de activiteit of het materiaal binnen vijf jaar wordt doorverkocht, kan het zijn dat u de ontvangen premie geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen. De administratie behoudt zich het recht voor om de begunstigden te controleren.

Premies, welke premies?

Er zijn meerdere premies beschikbaar, of u nu een start-up of een gevestigde onderneming bent.

 1.  Investeringspremies:

  a. Algemeen: van 5% tot 30% voor aankopen of werken (gebouw, uitrusting, bedrijfswagen, enz.), ook in panden waarvan u niet de eigenaar bent.– Indien de vestiging op het uitbatingsadres minder dan 4 jaar bestaat: dan kan ze een premie vragen voor alle werken en aankopen die ze gaat doen (van ruwbouw tot de kleinste lepel toe, met inbegrip van meubilair).– Indien de inrichting op het uitbatingsadres ouder is dan 4 jaar: alleen vervangen of vernieuwen is niet voldoende. Het moet gaan om een ontwikkeling van de activiteit, ofwel door deze te diversifiëren (u deed bijvoorbeeld niet aan thuisbezorging en u besluit dit voortaan wel te doen), ofwel door de gebruikte oppervlakte te vergroten (u had bijvoorbeeld alleen een gelijkvloerse verdieping en u breidt uit naar de eerste verdieping).

  b. Opwaarderen om aan de normen te beantwoorden: voor zaken die meer dan twee jaar op het uitbatingsadres gevestigd zijn, bestaat er een premie van 40% voor ingrepen bedoeld om de zaak te laten beantwoorden aan de normen inzake hygiëne, veiligheid en kwaliteit. Het is daarom de moeite waard om maximaal nieuwe aankopen te doen twee jaar na de vestiging op het bestaande adres.

  c. Andere specifieke premies: voor de horeca kan het bijvoorbeeld gaan om het beveiligen van een vestiging (vb. installatie van camera’s, alarm, enz.), voorzieningen voor mindervaliden (vb. specifieke toiletten, een lift, enz.), aanpassingen inzake stadsintegratie (oplossing buurthinder, groene daken, vervuiling, enz.), opgelegd door een gerechtelijke/administratieve beslissing of een vergunning, kunnen recht geven op een premie van 40% met variabele plafonds (NB: brandtrappen vallen niet onder deze regels, omdat ze een onderdeel zijn van de verplichte brandveiligheid).

 2. Consultancypremies (informatica, juridisch advies, …) en voor een website/e-commerce: percentages van 40% tot 60%, plafonds van 10.000 euro of 5.000 euro per jaar.
 3. Opleidingspremies voor de bedrijfsontwikkeling (taal, management, …). Percentages van 40% tot 60%, plafonds van 10.000 euro of 5.000 euro per jaar.
 4. Energiepremies:a. Compensatie: Deze premie is bedoeld om de meerkost van de gas- en elektriciteitsfacturen van 2022 (versus 2021) op te vangen. De premie kan oplopen tot 30%, tot een bedrag van € 100.000. Dossiers kunnen worden ingediend tot 15 november 2023.b. Investeringen: algemene energiebesparende investeringen (bv. gesloten koelkasten, vernieuwing van verlichtingsinstallaties met LED-lampen, verlichting met timer en/of aanwezigheidsdetectie, ventilatie met warmterecuperatie, zelfsluitende deuren) en/of rechtstreeks verband houdend met de hoofdactiviteit van de begunstigde en die een machine of apparatuur vervangen door een versie met een aanzienlijk betere energieprestatie (bijvoorbeeld een professionele oven of koelkast). Interventietarief van 50%, tot € 50.000. Niet van toepassing als u de subsidie al kreeg voor het betreffende materiaal.

  c. Consultancy: Om energie te besparen en de energietransitie van bedrijven mogelijk te maken. Deze steunmaatregel is beperkt tot € 15.000 en een interventiepercentage van 70%.

Opgelet, voor deze twee premies moeten de dossiers ingediend zijn voor 11 juli 2023. Er is voorzien in terugwerkende kracht: uitgaven die gedaan werden sinds 1 september 2022, kunnen in rekening worden gebracht.

Andere premies, zoals de uitvoerpremie, aanwervingspremie (voor specifieke profielen) of technologische innovatiepremies zijn niet specifiek van toepassing voor de horeca. Bekijk de verschillende bestaande premies op de site https://economie-werk.brussels/.

Sleutelwoord: anticiperen *

Subsidies zijn geen (voor)financiering: ze zijn bijna altijd een terugbetaling van een uitgave die al gedaan is (hoewel het project eerst groen licht moet hebben gekregen). Enkel toekomstige initiatieven komen dus in aanmerking voor subsidies. Het is essentieel om de administratieve procedure strikt te volgen.

1. Dien een voorlopige aanvraag in met toelichting van het project en vermeld een niet-bindend bedrag: de uitgaven moeten worden gedaan in overeenstemming met de gegeven voorwaarden.

2. De autoriteiten sturen een ontvangstbevestiging waarmee het project van start kan gaan.

3. Voor bijna alle subsidies in Brussel heeft u zes maanden de tijd om de uitgaven te doen en de facturen te ontvangen. Zorg ervoor dat u alle bewijzen van uitgaven en offertes aan het juiste facturatieadres bewaart (geen privé-uitgaven);

4. Dien een einddossier in met facturen, boekhoudkundige overzichten, beschrijvingen van wat er is gedaan en voor- en nafoto’s.

5. De overheid analyseert het dossier en neemt een definitieve beslissing. Kortom, anticipeer! De beste aanpak is om u regelmatig af te vragen wat de belangrijkste uitgavenposten zijn die u het komende jaar gaat doen. * Het is belangrijk om op te merken dat de systemen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel totaal verschillend zijn.

Droom of werkelijkheid?

Premies kunnen een grote invloed hebben op de concretisering van veel projecten. Maar te weinig bedrijven maken er gebruik van, omdat ze vaak ontmoedigd worden door de administratieve rompslomp. Overheidsinstellingen doen grote inspanningen om informatie toegankelijk te maken en procedures te verbeteren, maar deze laatste moeten nog steeds begrepen en nageleefd worden. Er zijn professionals die fungeren als tussenpersoon tussen de overheid en ondernemers, om hen te helpen hun weg te vinden in het doolhof van tientallen overheidssubsidies – regionaal, communautair, federaal, sectoraal, Europees…

Premiejagers

Met uitzondering van enkele cowboys zijn de meeste premiejagers erkende professionals in de bedrijfsondersteunende sector en beschikken ze over een uitgebreide ervaring. Slechts een handvol spelers bieden deze service van A tot Z en hebben er hun core business van gemaakt. We spraken met Guillaume Dewispelaere van Chasseur de Primes en vroegen hem naar de voordelen van het inschakelen van een expert op dit gebied.

Chasseur de Primes

Gisèle Roosels en Guillaume Dewispelaere, opgeleid als ingenieurs, begonnen zich in 2009 te specialiseren in premies, toen ze er zelf een kregen bij de aankoop van hun kantoren. Sindsdien hebben ze meer dan 3.000 professionals in alle sectoren in Brussel geholpen, van wie ongeveer 35% in de horeca. Ze werken met alle soorten incentives, waarbij hun praktijk gericht is op de analyse en algemene optimalisatie van opportuniteiten, op een strikte organisatie, en worden vergoed op basis van resultaten.

https://chasseurdeprimes.be/ ; T. +32 (0)2 343 57 44 ; info@chasseurdeprimes.be

“Alvorens een dossier te vervolledigen zal een goede premiejager de zoektocht optimaliseren naargelang het profiel van uw bedrijf.”

Wat is de waarde van een premiejager?

Wie op zoek gaat naar premies, botst al snel op de rigiditeit van de administratie. Daarom is het essentieel om de instructies tot op de letter te volgen, zodat uw dossier niet op de stapel met onvolledige aanvragen belandt. Door een beroep te doen op de diensten van een ervaren premiejager bent u er zeker van dat uw dossier de vereiste aandacht zal krijgen. Enerzijds kennen we, op basis van het grote aantal behandelde dossiers, de nuances in de toepassing van regels die soms niet in de wet staan of die evolueren – er is een begrip van interpretatie: je moet tussen de regels door kunnen lezen. Ten tweede is het niet alleen een kwestie van administratie: we zijn gewend om de context en projecten van een bedrijf te begrijpen, zodat we elk verzoek zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Ten slotte is onze gestructureerde en systematische aanpak een van de sleutels tot ons succes.

Alvorens een dossier te vervolledigen, zal een goede premiejager de zoektocht optimaliseren op basis van het profiel van uw bedrijf door alle uitgaven te bekijken [cf. het rentabiliteitsrad]. Een bedrijf leeft en groeit en zal regelmatig moeten investeren, nieuw meubilair kopen, adverteren, de website updaten, enz. U moet dus een brede kijk hebben op uw toekomstige projecten, het premiepotentieel inschatten, de beste manier om ze te structureren en een concreet actieplan opstellen. Door een investering te faseren kunt u uw subsidies optimaliseren, omdat bepaalde dingen gegroepeerd of net afzonderlijk aangevraagd kunnen worden en meer premies opleveren. Soms is het ook de moeite waard om een subsidie te laten vallen om een paar maanden later een grotere te kunnen krijgen.

Heeft u bevoorrechte relaties met de administratie?

De overheid erkent ten volle de rol van specialisten, zoals premiejagers die tussenkomen om bedrijven te helpen. Bedrijven ondertekenen een mandaat waarmee we hun hele dossier van begin tot eind in hun naam kunnen beheren. De digitale platformen van de administraties voorzien in deze mogelijkheid en in de meeste gevallen zijn de uitwisselingen doeltreffend. Het belang van alle betrokkenen is hetzelfde: dat het ondersteuningssysteem werkt en zoveel mogelijk de bedrijven helpt die in Brussel activiteiten en werkgelegenheid creëren of behouden.

Hoeveel kost een premiejager?

Premiejagers werken vaak op percent en vragen een percentage op de verkregen premie als die wordt toegekend (no cure, no pay). Er is dus geen enkel risico verbonden aan een samenwerking met ons.

De ervaring van Knees to Chin

“Bij de start van Knees to Chin heb ik een eerste subsidieaanvraag gedaan. Dat heeft veel tijd en energie gekost. Dus begon ik te werken met een premiejager. Iedere keer we nu een project hebben, of het nu gaat om het openen van een restaurant of over een investering, neem ik contact met hen op en vraag ik of er subsidies beschikbaar zijn. Ze kennen hun vak en staan in direct contact met experts op dit gebied. Daarna wordt het dossier samengesteld en opgevolgd. Ook al zijn daar kosten aan verbonden, ligt hun nut voor de hand: het is een perfect geoliede machine, de experts reageren snel en volgen het dossier op de voet. Als het soms wat lang duurt, proberen ze er vaart achter te zetten. Ze starten geen nutteloze dossiers op: als het onderwerp of de investering die gedaan moet worden niet past, waarschuwen ze ons en besparen ze ons energie. Met Knees to Chin wagen we ons stilaan buiten Brussel, vooral richting Gent en Louvain-la-Neuve. Daar zijn ze niet actief, maar ze hebben ons in contact gebracht met andere medewerkers. Het zijn geweldige adviseurs. We werken al negen jaar ad hoc met hen samen. In al die jaren zijn we nooit van contact veranderd en we zijn erg tevreden”, aldus Roxane Gernaert, oprichtster en CEO van Knees to Chin.

Banken

Sommige banken bieden hun klanten begeleiding bij het zoeken naar subsidies, zowel ter ondersteuning van algemene investeringen als voor consultancy. Hun expertise en hun directe link met de projecten stellen hen in staat om zo goed mogelijk in te spelen op de noden van elke klant, bijvoorbeeld door meerdere verschillende aanvragen tegelijk in te dienen. Investeringssteun kan behoorlijk aanzienlijk zijn en zo de activiteit een flinke impuls geven. We ontmoetten Xavier Reul van BNP Paribas Fortis om hem hierover enkele vragen te stellen.

BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis biedt op de Belgische markt de volledige waaier van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, vrije beroepen, bedrijven en openbare instellingen. In de verzekeringssector werkt BNP Paribas Fortis als verzekeringsagent nauw samen met AG Insurance, de Belgische marktleider. Op internationaal niveau biedt de bank oplossingen op maat aan vermogende particulieren, grote bedrijven en openbare en financiële instellingen, gebruikmakend van de expertise en het internationale netwerk van BNP Paribas.

https://www.bnpparibasfortis.be/ ; T. +32 (0)2 433 43 32

Wat is de meerwaarde van een bank in de zoektocht naar premies?

Dat zijn er denk ik twee. De eerste betreft de overheid. Als de bank erbij betrokken is, impliceert het dat er een investering wordt gedaan, omdat wij die gaan financieren. Ten tweede stelt onze expertise ons in staat om zeer hoge investeringssteun te verkrijgen.

Bij BNP Paribas Fortis ondersteunen we bedrijven die de Belgische economie aandrijven. En Horeca valt daaronder. Ook ingeval van crisis zijn wij aanwezig. Zo hebben we onze klanten enorm geholpen in het kader van de coronapandemie maar ook bij de energiecrisis.

Hebt u bevoorrechte relaties met de bestuurlijke instanties?

We ontwikkelen al jaren hechte en constructieve relaties. De overheid erkent en respecteert onze expertise. We komen regelmatig bijeen en voor de meest complexe dossiers organiseren we ontmoetingen tussen de overheidsdienst en de aanvrager om de aanvraag en het te ontvangen steunbedrag te optimaliseren.

Hoeveel kost een “premiejacht” met behulp van een bank?

Het hangt van de banken af. Bij BNP Paribas Fortis behoren de tarieven tot de scherpste op de markt. Ze omvatten de administratiekost van € 500 excl. btw (behalve voor Advice Pro-klanten voor wie het gratis is) en een commissie van 7% excl. btw op de ontvangen steun.

“Sommige banken stellen hun klanten voor om hen te helpen bij het zoeken naar premies.”

De ervaring van OrNormes Kitchen

“Voor de lancering van onze productiewerkplaats (OrNormes Kitchen) ter ondersteuning van onze restaurants (Ricotta & Parmesan – Zotte Mouche – Unik Osteria) hebben we bij verschillende premiejagers (met wie we voor onze restaurants hadden gewerkt) navraag gedaan wat mogelijk was op het gebied van subsidies. Er waren heel wat mogelijkheden aan verschillende tarieven (flat fee, percentage op potentieel of werkelijk gerecupereerde bedragen). Voor het werkplaatsdossier bood onze bankier ons deze service aan. Via de heer Xavier Reul van BNP Paribas Fortis werd de hele procedure geregeld (administratie, samenstelling van het dossier, opvolging en analyse van facturen, optimalisatie van premies, advies, inventaris, enz.). Samenvattend: het is allemaal heel vlot en gemakkelijk verlopen, want het volstond om alles per mail te versturen en meneer Reul regelde alles. In totaal kregen we een paar honderdduizend euro via verschillende subsidies”, aldus David Debin, vennoot bij OrNormes Kitchen.

hub.brussels

Het Brusselse agentschap, gespecialiseerd in bedrijfsondersteuning, begeleidt de oprichting en/of ontwikkeling/export van bedrijven. Ze werken nauw samen met Brussel Economie en Werkgelegenheid, ze hebben een subsidie-expert in huis die bedrijven kan informeren over bestaande subsidies en doorverwijzen naar de bevoegde instanties. Zij informeren, adviseren en helpen ondernemers bij de opstelling van het ondernemingsplan dat vereist is voor het samenstellen van een subsidieaanvraagdossier.

Nuttige contacten

– Subsidie-experts: business@hub.brussels
– Experts in positioneringsstrategie en coördinatie projectoproep OpenSoon (subsidies voor de opening van ReCa-zaken): retail@hub.brussels
– Voor algemene vragen: www.1819.brussels (informatiedienst over ondernemen in Brussel)

Als u niet beschikt over de nodige financiële middelen voor uw project, zijn premies zeker niet de oplossing. In dit geval kan het interessant zijn terug te grijpen naar andere financiële ondersteuningen zoals de Proxilening, de leverancierslening, achtergestelde schuld, enz. Let wel op, want in tegenstelling tot premies zijn (her)financieringsoplossingen niet “gratis”: het zijn leningen die moeten worden terugbetaald. Het thema wordt in het gezelschap van experts besproken tijdens de Apéro Club op 26 juni 2023 en komt terug aan bod in het volgende nummer van Be Horeca.