Nieuws Nachtleven

Sluiting van de Fuse: de Nachtraad van Brussel kwam bijeen voor een buitengewone zitting

De uitgaanswereld huilt: op 12 januari 2023 kondigt de beroemde Brusselse technoclub Fuse zijn sluiting aan na een geschil over geluidsoverlast. De Nachtraad van Brussel is op woensdag 18 januari in spoedzitting bijeengekomen om de balans op te maken van de huidige situatie. 

De aankondiging heeft Brussel en heel België geschokt: Fuse has to close. Na een geschil met de buurt over geluidsoverlast heeft de in 1994 opgerichte legendarische technoclub van de Brusselse overheid (Leefmilieu Brussel) het bevel gekregen om muziek af te spelen met een maximale intensiteit van 95 dB en om de deuren om 2 uur ‘s nachts te sluiten. Volgens het etablissement “is het onmogelijk om onder dergelijke omstandigheden een club te openen, dus blijft deze vanaf vandaag gesloten“. De discotheek roept de Brusselse autoriteiten op deze beslissing terug te draaien. “Het is betreurenswaardig dat een emblematische club die duizenden muziekliefhebbers en artiesten samenbrengt en waar door de week 10 mensen en in het weekend 80 mensen werken, door een buurman in gevaar wordt gebracht. Het is duidelijk dat de sluiting van de club gevolgen heeft voor de lokale economie, het toerisme en het culturele leven van Brussel.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Fuse Brussels (@fusebrussels)

Veel persoonlijkheden hebben snel op deze beslissing gereageerd: Philippe Close (burgemeester van Brussel), Alain Maron (Brussels minister van Leefmilieu), Barbara Trachte (staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek)… allemaal lijken ze oplossingen te willen vinden om de Fuse snel te heropenen.

Een buitengewone zitting van de Nachtraad van Brussel

De Nachtraad van Brussel werd in 2020 opgericht door de Brusselse Gewestregering en heeft als hoofddoel een Brussels uitgaansbeleid te creëren en te structureren op basis van consensus. Dankzij hun kennis van het terrein en het netwerken van internationale beste praktijken kunnen de leden van de Nachtraad van Brussel hun licht laten schijnen over kwesties in verband met de nacht.

Op woensdag 18 januari 2023 zijn de Brussels by Night Federation, de Federatie Horeca Brussel, 24h Brussels (stedenbouwkundige), de Stad Brussel (dienst openbare rust) en Visit.brussels, gefaciliteerd door de coördinator van de Raad en met de technische en juridische bijstand van deskundigen van Leefmilieu Brussel, rond de tafel gaan zitten. Het doel? Het wettelijke kader in kaart brengen waarin de sluiting van een instelling als Fuse gerechtvaardigd zou zijn, de gevolgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart brengen en op die manier mogelijke oplossingen formuleren om een precedent voor de hele sector te vermijden.

De Raad is unaniem: “Het nachtleven maakt deel uit van het erfgoed en de cultuur van Brussel en moet worden verdedigd. Uitbaters van het nachtleven maken Brussel niet alleen beroemd tot ver over de grenzen, maar voorkomen ook de culturele, economische en sociale verarming van de hoofdstad. In de geest van een multifunctionele stad moet een dynamisch, aantrekkelijk, toegankelijk en veilig nachtleven in het centrum worden gehandhaafd. De leden erkennen echter de impact en de gevolgen van het door het nachtleven veroorzaakte lawaai. De Nachtraad wil voorstellen doen voor bemiddeling bij het zoeken naar een betere manier van samenleven door transversale werkzaamheden met de Brusselse overheden“.

De wensen van de Nachtraad van Brussel voor 2023…

De Nachtraad van Brussel wenst:

  1. Op korte termijn aan Urban.brussels en Perspective.brussels voorstellen om samen de criteria voor uitgaansgelegenheden opnieuw te definiëren. Vandaag worden clubs en partybars gedefinieerd als een commerciële activiteit; deze definitie volstaat niet om rekening te houden met de bijdrage (om maar enkele voordelen te noemen: aan cultuur, economie, werkgelegenheid, zelfopbouw, geestelijke gezondheid, als springplank voor lokale artiesten op de internationale scène, invloed en toerisme) van deze etablissementen aan een regio als Brussel-Hoofdstad. Deze instellingen moeten kunnen worden beschouwd als culturele voorzieningen en de status van voorzieningen van collectief belang krijgen;
  2. Na deze herdefinitie van de nachtelijke etablissementen zal de Nachtraad van Brussel de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voorstellen de erkenning van sommige van deze etablissementen als immaterieel cultureel erfgoed van het Gewest in overweging te nemen;
  3. Aan Leefmilieu Brussel vragen dat de Nachtraad van Brussel wordt betrokken en geraadpleegd bij de opstelling van de decreten inzake burenlawaai en geklasseerde installaties die voor 2024 zijn gepland (zie maatregel 41 van het plan Quiet.brussels);
  4. Voorstellen om deze nieuwe definitie en de gevolgen ervan op te nemen in de activiteitenzones van het regionaal bestemmingsplan (PRAS);
  5. Aan Perspective.brussels voorstellen om het beginsel van “Agent of Change” en de implicaties ervan in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (CoBAT) te onderzoeken. Dit beginsel stelt dat het de verantwoordelijkheid van nieuwe geluidsgevoelige ontwikkelingen is om de gevolgen van bestaande geluidsgenererende activiteiten of gebruiken te verzachten.

De Raad wil ook lokale en regionale gemeenten en besturen die een band hebben met nachtelijke activiteiten in de regio, aanmoedigen en ondersteunen:

  • Door de toekenning van een budget voor de financiering van de studies die nodig zijn voor de uitvoering van dit actieplan;
  • Door voor te stellen het kader van de regionale subsidieregeling (Rénolution.brussels) te ontwikkelen ten behoeve van nachtelijke ondernemers voor isolatie- en akoestische werkzaamheden.

 

De Nachtraad van Brussel betreurt de situatie die Fuse vandaag heeft meegemaakt. “Zij verzoekt alle partijen blijk te geven van pragmatisme en zo spoedig mogelijk tot heropening over te gaan, zo nodig op voorlopige basis, om de partijen de tijd te geven een permanente oplossing voor allen te vinden“.