De activiteit van een restaurant bestaat in de bereiding van warme of koude maaltijden voor consumptie door de klanten in het etablissement. Onder voorbereiding wordt verstaan elke handeling die bijdraagt tot de bereiding van de maaltijd.

De markt

In 2012 telde België 30.738 restaurants. In datzelfde jaar werden 3.044 nieuwe restaurants geopend, terwijl er 2.860 werden gesloten. De economische crisis laat zich echter ook in deze sector voelen. De onzekere koopkracht zet de gezinnen ertoe aan het aantal restaurantbezoeken te verminderen, terwijl het systeem van vennootschapsbelasting de bedrijven ontmoedigt hun klanten in het restaurant uit te nodigen.

Het aantal faillissementen in deze sector blijft zeer hoog. Er zijn verschillende redenen voor dit verschijnsel: de eerste oorzaak is ongetwijfeld het gebrek aan kennis van bedrijfsvoering bij vele enthousiaste restauranthouders. De restauranthouder van vandaag moet eerst en vooral een bedrijfseigenaar zijn.

Maar daar komt nog bij dat de regelgeving en het economische klimaat steeds moeilijker worden. De loonkosten zijn de pan uit gerezen en het wordt steeds moeilijker gekwalificeerd personeel te vinden. Ook de invoering van gesloten kassasystemen om fraude tegen te gaan, zet de sector onder grote druk.