Shisha bars

Er zijn de laatste jaren veel chicha bars verschenen. Pas echter op, dat chicha, op dezelfde manier als rooktabak mag alleen worden geconsumeerd in een speciaal aangewezen ruimte die aan een reeks wettelijke normen voldoet.

Deze manier om tabak of soortgelijke producten te consumeren valt onder het rookverbod in openbare ruimten: zowel de roker als de exploitant kan worden vervolgd voor het roken of het toestaan van het roken van shisha in een etablissement. Sinds 1 juli 2011 is het namelijk zonder uitzondering verboden om tabak, tabaksproducten of soortgelijke producten te roken in alle gesloten ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek.

Het is echter nog steeds toegestaan:

 • roken op het terras op voorwaarde dat ten minste één zijde (of muur) volledig open is. Het is niet voldoende om de ramen van een gesloten kamer te openen;
 • roken in een aangewezen rookruimte, indien deze voldoet aan de installatievoorschriften.

In alle gevallen, vereist de wet dat u:

 • Plaats rookvrije borden bij de ingang en in uw zaak zodat iedereen het kan zien;
 • Verwijder alle bewijzen dat roken is toegestaan (b.v. asbakken);
 • Respecteer en handhaaf het verbod op het roken van tabaksproducten of gelijkaardige producten (sigaret, shisha-tabak, elektronische sigaret, ...) in uw etablissement;
 • Houd uw etablissement vrij van tabaksrook.
 • Shisha Bar Exploitanten 5 Als uw etablissement een rookruimte heeft, moet die :
 • Moet omsloten zijn door muren en een deur die altijd gesloten moet blijven (kies voor uw gemak voor een deur die automatisch sluit);
 • Doit occuper maximum 25 % de la superficie totale de votre établissement ;
 • Doit contenir un système d’extraction de fumée en état de fonctionnement ;
 • Ne peut proposer de service de boissons ou de nourriture. Le client peut toutefois emporter sa boisson. Le personnel de l’établissement peut uniquement venir nettoyer et débarrasser. Aucun service ne peut y être offert (p. ex. Télévision, jeux de hasard, distributeur automatique, …). Les employés d’un bar à chicha ne peuvent donc pas pénétrer dans le fumoir pour servir une chicha à la clientèle ;
 • Ne peut être une zone de passage vers un autre lieu public ou vers les WC.

Gebruiksomstandigheden

Un bar à Chicha est également considéré comme un bar/ café.

Si vous voulez exploiter un café en tant qu’indépendant, vous devez bien entendu disposer d’un numéro d’entreprise. Vous devez pouvoir démontrer votre connaissance en matière de gestion d’entreprise, par votre diplôme ou par votre expérience.

Dans le cas ou votre établissement possède un fumoir destiné à la Chicha ; vous devez disposer également d’une autorisation pour la fabrication ou la commercialisation de produits alimentaires, pour la vente de boissons spiritueuses, d’une attestation d’hygiène, d’une attestation d’urbanisme, d’une attestation de conformité en matière de sécurité d’incendie et d’un certificat de moralité.

Tenez compte également des règlementations locales en matière de nuisances sonores et heures d’ouverture et de fermeture. Très souvent vous conclurez en tant qu’exploitant des accords avec des brasseurs et autres fournisseurs qui peuvent dans certains cas être fort contraignants.

Als u in uw etablissement muziek ten gehore brengt, zult u ook de daaraan verbonden rechten via de "billijke vergoeding" aan SABAM moeten betalen.