De Horecasector in België

De kapitaalvereisten, de vereiste vaardigheden en de na te leven voorschriften verschillen van het soort bedrijf dat u gaat oprichten.

Een moment van ontspanning en gezelligheid creëren door een onthaal, een drankje, een maaltijd of een bed aan te bieden: dat zou de gemene deler kunnen zijn van alle ondernemingen die actief zijn in de hotel-, restaurant- en cafésector. Maar achter deze algemeenheid gaat een divers scala van bedrijven schuil, van de kleine bistro op de hoek tot de internationale hotelketen.

« Horeca »

Dit is de verzamelnaam voor:

 • Hotels
 • Restaurant
 • Cafés (drankgelegenheden)
 • Collectieve catering
 • …en alle etablissementen die tegen betaling drankjes, maaltijden of overnachtingen aanbieden.

    De Horecasector een van de belangrijkste sectoren van onze economie. En het wordt geconfronteerd met de druk van 24/7 flexibiliteit gedurende het hele jaar.

    Het paritair comité voor de Hotelindustrie:

    Een paritair comité kan worden omschreven als een orgaan waarin de sociale partners op voet van gelijkheid bijeenkomen om te discussiëren over sociale partners op voet van gelijkheid bijeenkomen om gemeenschappelijke problemen te bespreken. Elk paritair comité krijgt een nummer. Het paritair comité voor het hotelwezen heeft het nummer 302.

    De voornaamste taak van een paritair comité is het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (hierna “CAO’s” genoemd), waarin voor de gehele sector afspraken worden gemaakt. In punt 23 wordt nader ingegaan op de CAO. De volgende organisaties zijn lid van het Paritair Comité voor het hotelwezen:

    AAN DE KANT VAN DE WERKNEMERS:

    • Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
    • Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)
    • Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)

     AAN DE KANT VAN DE WERKGEVERS:

     • Horeca Brussel
     • Horeca Vlaanderen
     • Horeca Wallonie
     • Comeos

     De voorwaarden waaraan moet worden voldaan

     Wie een horecazaak wil uitbaten, moet uiteraard over de nodige vaardigheden inzake bedrijfsvoering beschikken: voor de uitoefening van elke commerciële of ambachtelijke activiteit waarvoor een inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen vereist is, moet een bewijs van elementaire managementvaardigheden worden overgelegd. Deze kan worden verstrekt op basis van een diploma of voldoende beroepservaring.

     Ten tweede moet, wat de meer specifieke vereisten betreft, een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten activiteiten.