Sint-Lambrechts-Woluwe ronde tafel bij D'Ici en D'Ailleurs
Ronde tafel

Ronde tafel: "Het ontwikkelingspotentieel van de horeca in Sint-Lambrechts-Woluwe is reëel".

Olivier Maingain, burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, vervoegde de Horecafederatie Brussel en verschillende vertegenwoordigers van de horecasector tijdens de ronde tafel op 9 december 2022 in het restaurant d’Ici & d’Ailleurs op de Alma-site.

Met zijn 59.000 inwoners is Sint-Lambrechts-Woluwe een van de Brusselse gemeenten met de grootste bevolkingsgroei. De grote bouwgrondreserves maken het een zeer gewilde gemeente. Daarnaast is er een terugkeer naar de stad van ouderen die de voorkeur geven aan de gemeente vanwege het gemak van vervoer, de aanwezigheid van het ziekenhuis, winkelcentra, enz.

Deze bewoners van de tweede ring gaan zelden naar het centrum van Brussel en zoeken eerder de nabijheid van diensten. Sint-Lambrechts-Woluwe telt ongeveer 80 horecabedrijven en heeft een reëel ontwikkelingspotentieel, vooral dankzij de hoge koopkracht van zijn inwoners. De universitaire site onderscheidt zich van de rest van de gemeente, maar kan rekenen op een zeer trouwe klantenkring.

Tijdens de rondetafelconferentie werden drie belangrijke punten besproken: stadsplanning, mobiliteit en steun voor de verschillende crises.

Stedenbouw

Olivier Maingain
Olivier Maingain

De terrassen

Net als in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden terrasverwarmers vanaf 1er januari 2023 verboden. In reactie hierop noemde Olivier Maingain de mogelijkheid om plaids uit te delen aan de horecagelegenheden van de gemeente. Bovendien blijft de uitbreiding van terrassen op parkeerplaatsen toegestaan van 1er mei tot 31 oktober 2023. Deze machtiging kan van jaar tot jaar worden verlengd.

Wijzigingen in het gebruik van gebouwen

Wat betreft de wijziging van het gebruik van gebouwen om een winkel te openen, deelt Olivier Maingain mee dat hij de regionale voorschriften volgt. De enige echte moeilijkheid heeft te maken met de brandweer, die haar preventiedienst en de controle op de bouwvergunningen heeft versterkt: zij geven nu hun advies op basis van een plan en controleren ter plaatse of de werkzaamheden in overeenstemming zijn met het gegeven advies. Een woning veranderen in een bedrijf is daarentegen ingewikkelder en blijft een regionale aangelegenheid.

De werken

Ook de werkzaamheden binnen de gemeente werden besproken, met name op de Georges-Henrilaan waar de meeste gebouwen commerciële benedenverdiepingen hebben. Veel investeerders ontwikkelen er nieuwe projecten, voornamelijk niche-winkels, maar de Avenue blijft nogal wisselvallig. Wat Andromède betreft, werkt de gemeente aan het herstel van een klimaat van sociaal leven aldaar, met name door versterking van de veiligheid en preventie met straathoekwerkers.

UCL – nachtlawaai en veiligheid

De discussie ging vervolgens over de UCL: de restauranthouders benadrukten dat de universiteit de gebouwen en de gemeente in het algemeen verwaarloost. In hun toestand zijn de inrichtingen een echte energieput. De burgemeester vermeldde het bestaan van regelmatige werkgroepen met de autoriteiten van de UCL (het is met name naar aanleiding van deze vergaderingen dat de politiekazerne is opgericht om de veiligheid op het terrein te versterken). Hij stelde voor tripartiete bijeenkomsten te organiseren waar ook de plaatselijke winkeliers welkom zouden zijn. Een van de volgende besprekingen zou verband kunnen houden met de vereenvoudiging van de procedures voor particuliere investeringen in energieproductie (zoals de installatie van fotovoltaïsche panelen).

Ook aan de UCL probeert de gemeente een motus operandi te vinden met de studentenkringen. Veel punten werden besproken, met name nachtlawaai en netheid: in plaats van boetes uit te delen, besloot de burgemeester een taakstraf te geven aan studenten die zich ongezond gedroegen.

Hugues Herbiniaux
Hugues Herbiniaux

Tot slot vragen de studenten om meer veiligheid op het terrein: na de bouw van een nieuw politiebureau heeft de gemeente op het terrein politieagenten ingezet die gespecialiseerd zijn in het afleggen van verklaringen, voor een betere opvang en follow-up van potentiële slachtoffers. Ook wordt gewerkt aan de installatie van bewakingscamera’s. Olivier Maingain wil preventiewerk en dialoog ontwikkelen om onruststokers te identificeren en het leven op de campus te kalmeren.

Netheid

In bepaalde wijken zullen de Brusselse milieudiensten de ophaling van de vuilnisbakken ‘s avonds verplaatsen (rond 21u-10u) om te vermijden dat ze ‘s nachts door vossen worden vernield. De gemeente stelt voor het organisch afval te beperken (dankzij de verbrandingsovens) en wil het gebruik van containers verplicht stellen. Toen Marylin Hottat de optie van ondergrondse vuilnisbakken noemde, zei Olivier Maingain dat hij daar een groot voorstander van was, vooral in de nieuwe wijken. Dit project moet met de minister worden opgenomen.

Mobiliteit

Hubert de Bellefroid
Hubert de Bellefroid

Betaald parkeren

De parkeermeters in Sint-Lambrechts-Woluwe werken overdag tot 18 uur en bieden 20 minuten gratis parkeren. In bepaalde zones wordt de parkeermeter tijdens de lunchpauze (van 12.00 tot 14.00 uur) verwijderd om de toegang voor consumenten te vergemakkelijken: dit is met name het geval voor het Place Saint-Lambert en het onderste deel van de Avenue Georges-Henri.

Leveringen

Het gebrek aan toegankelijkheid van bepaalde gebieden voor bezorging werd genoemd. Olivier Maingain herinnerde de vergadering aan het bestaan van een beroepskaart voor 200 euro per jaar, waarmee snelle leveringen in moeilijk toegankelijke gebieden mogelijk zijn.

Marco Regina
Marco Regina

Scooters

Het Gewest vraagt om de opheffing van parkeerplaatsen om dropzones in de gemeenten te ontwikkelen. Olivier Maingain weigert dit en geeft er de voorkeur aan slecht geparkeerde scooters te verwijderen en de exploitant hiervoor te laten betalen. Hij hoopt dat dit de laatsten zal aanmoedigen om zich te disciplineren.

Toegankelijkheid van de campus

De burgemeester sprak ook over het bestaan van werkgroepen voor mobiliteit op de campus. Vandaag komen er dagelijks niet minder dan 30.000 mensen op het terrein en de komende opening van het nieuwe algemene ziekenhuis zal nog meer mensen brengen. Een tramlijnproject dat Meiser, Media City en Alma met elkaar verbindt en een geautomatiseerd pendelsysteem op het terrein worden momenteel ontwikkeld en zouden tussen 2030 en 2035 klaar moeten zijn.

Hulp in de crisis

Op de vraag van Hubert de Bellefroid over de steun aan de horecasector in het licht van de verschillende crisissen (indexering, stijging van de grondstof- en energiekosten, …) verklaarde Olivier Maingain dat de gemeentefinanciën in moeilijkheden verkeren door de herwaardering van de sociale diensten en de politie en de toename van het aantal mensen dat steun van het OCMW ontvangt. Hij noemde niettemin twee gemeentelijke subsidies: een voor de renovatie van gebouwen (tot 50.000 euro) en een voor de renovatie van etalages en uithangborden (ongeveer 1/3 van het investeringsbedrag).