Missie en Waarden

Onze missie:

Het beroep vertegenwoordigen en zijn belangen verdedigen

De Horeca Federatie Brussel is de officiële vertegenwoordiger van de horecasector.

Als legitieme en erkende gesprekspartner verdedigt zij met verve en overtuiging de belangen van de sector bij de overheid, de beroepsorganisaties en de sociale partners in haar bedrijfstak (CP302).

Het is ook bedoeld om het imago van de horeca in de ogen van de media en het grote publiek te verbeteren.

Houd dezelfde tekeningen als in de brochure en de oproep voor bijdragen en zorg ervoor dat de tekst beschikbaar is door op elke tekening te klikken

De sector informeren en de leden adviseren

Op grond van haar status deelt de Federatie regelmatig nauwkeurige en relevante informatie mee aan de beroepsbeoefenaren in de sector. Zij adviseert haar leden ook over juridische, fiscale en sociale kwesties en over werkgelegenheidsproblemen.

Bijdragen aan opleidingen in de Horeca

De federatie neemt deel aan de ontwikkeling van opleidingen voor leden van de sector en voor werkzoekenden. Het ondersteunt de ondernemers in de sector bij de modernisering, professionalisering en kwaliteitsborging van de beroepen. Zij strijdt dagelijks voor de levensvatbaarheid, rentabiliteit en welvaart van haar leden.

 

Onze waarden:

mission et valeurs - fédération

Transparantie op het niveau van zijn sector en zijn activiteiten (bestuurders, verkiezingen, begroting…). De activiteiten van onze vzw zijn dus openbaar en worden verspreid via het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de jaarlijkse Algemene Vergaderingen en ook via het ledendeel van onze website.

Inzet en vechtlust van mannen en vrouwen uit elke subsector. Onze Federatie is de legitieme en erkende stem van de horeca bij de overheid en diverse organisaties. De Federatie omringt zich met gespecialiseerde mensen en partners die haar in staat stellen de behoeften en eisen van de sector te verdedigen met professionalisme, maar ook met vastberadenheid wanneer dat nodig is.

Ethiek en respect voor de wet staan centraal in de ondernomen acties. De Horeca Federatie Brussel wil ook constructief zijn in haar visie en in haar acties om de meest geschikte oplossing te vinden voor de horecasector volgens de huidige context, en dit met respect voor anderen en de wet. Als Federatie moet zij een voorbeeld stellen.

Openheid en empathie in een diverse en gevarieerde sector.  De complexiteit van de horeca ligt in haar diversiteit. De Federatie verdedigt voortdurend instellingen met zeer uiteenlopende belangen, problemen en eisen. Het moet de hele sector verdedigen, zonder iemand buiten te sluiten. Bovendien blijft zij openstaan voor alle opmerkingen, ideeën en ontwikkelingen.

 

Onze interventies en eisen:

We handelen op verschillende niveaus:

  • Federaal: met onze collega’s in Vlaanderen en Wallonië
  • Regionaal: onze belangrijkste focus. Met de regering, de verschillende autoriteiten,…
  • Gemeenschappelijk: met de burgemeesters en andere gemeenteraadsleden.

Onze interventies zijn gebaseerd op feedback uit het veld, van u. Zij worden geleid door het respect voor de waarden die ons te allen tijde vergezellen.

De Federatie treedt op voor de hele sector, maar werkt ook van geval tot geval om te reageren op de specifieke problemen van elk van haar leden, bijvoorbeeld door het opzetten van een telefonische hotline voor alle juridische en sociale kwesties.