Nieuws Bio

Optimalisering van bioafval met de facilitator van leefmilieu.brussels

In de Belgische hoofdstad wordt het grootste deel van het geproduceerde organisch voedselafval niet gesorteerd. Het belandt in de verbrandingsoven in plaats van te worden gerecycleerd. In 2023 wordt het sorteren van bioafval verplicht, dus is het tijd voor onze sector om deze belangrijke afvalstroom te gaan verwerken. Environnement.brussels heeft dit begrepen en biedt een gratis facilitator aan om professionals te helpen.

Bioafval is al het voedselafval dat op natuurlijke wijze biologisch afbreekbaar is. Het wordt afgebroken onder invloed van micro-organismen zoals bacteriën en schimmels, en omgezet in water, biomassa, CO2 of methaan. Er zijn verschillende soorten bioafval, die moeten worden gesorteerd om te voorkomen dat zij samen met het huisvuil op de stortplaats of in de verbrandingsoven terechtkomen. Dit laatste is uiterst slecht voor het milieu.

Een grote stap voor het milieu

Verplichte sortering van bioafval zal waarschijnlijk grote praktische en structurele veranderingen voor de sector betekenen, maar zal gunstig zijn voor het milieu. De facilitator bioafval zal de professionals van de sector bij deze overgang begeleiden door het aanbieden van informatiesessies, gerichte opleidingen, persoonlijke begeleidingstrajecten, een diagnose van de behoeften binnen de structuur, technische fiches met uitleg en een hulpvaardigehelpdesk om eventuele vragen te beantwoorden.

Voor alle informatie over sortering, bezoek recyclebxlpro.be of stel ze via e-mail.