Nieuws

Primo starters Horeca: eenmalige verlaging van de sociale lasten met 100 euro.

305views

Het wetsontwerp betreffende een eenmalige vermindering van de socialezekerheidsbijdragen met 100 euro voor bepaalde zelfstandige starters is goedgekeurd. 

Zo zullen starters voor hun eerste kwartaal van activiteit een vermindering van 100 euro op de sociale bijdragen genieten.

De vermindering zal worden toegekend aan iedere starter als zelfstandige die op geen enkel moment gedurende de twintig kalenderkwartalen voorafgaand aan het begin of de hervatting van zijn of haar zelfstandige activiteit als hoofd- of bijberoep aan belasting als zelfstandige onderworpen is geweest.

Zij betalen 287 euro in plaats van 387 euro als zij een aanvraag hebben ingediend voor de bestaande gunstige startersregeling (als hun inkomen beperkt is en de drempel van 7.569,70 euro niet overschrijdt).

Indien de zelfstandige niet om toepassing van de bestaande gunstige regeling heeft verzocht, zal hij voor het eerste kwartaal van activiteit 651 euro in plaats van 751 euro betalen. Net als voor werknemers is deze maatregel bedoeld om zelfstandigen met de laagste inkomens te helpen hun activiteit te behouden.

Ter herinnering: een starter is een zelfstandige die nooit eerder een zelfstandige activiteit in hoofdberoep heeft uitgeoefend of die meer dan twintig kwartalen geleden een zelfstandige activiteit in hoofdberoep heeft stopgezet.

De maatregel geldt vanaf het tweede kwartaal van 2022 voor bijdragen die verschuldigd zijn door zelfstandigen die ten vroegste vanaf 1 april 2022 als starter beginnen.

Om de socialeverzekeringsfondsen de nodige tijd te geven om deze maatregel uit te voeren, is voorzien in een overgangsperiode tot 30 september 2022. De vermindering met 100 euro zal uiterlijk op 30 september 2022 worden toegekend aan zelfstandigen die vanaf 1 april met hun hoofdactiviteit beginnen.