Nieuws

Horeca starters: er is een sociale premiekorting voor jullie!

411views

Verhoging van de koopkracht – een zelfstandige die nooit eerder als zelfstandige in hoofdberoep heeft gewerkt of die meer dan twintig kwartalen geleden zijn zelfstandige activiteit heeft stopgezet, zullen voor het eerste kwartaal van activiteit een vermindering van 100 euro op de socialezekerheidsbijdragen kunnen genieten.

Deze werknemers zullen 287 euro betalen in plaats van 387 euro indien zij om toepassing van de bestaande gunstige regeling van primo starter hebben verzocht (indien hun inkomen beperkt is en de drempel van 7.569,70 euro niet overschrijdt). Deze maatregel is bedoeld om zelfstandigen met de laagste inkomens te helpen hun activiteit te handhaven.

De maatregel zal vanaf het tweede kwartaal van 2022 van toepassing zijn op bijdragen die verschuldigd zijn door zelfstandigen die op zijn vroegst vanaf 1 april 2022 als starter beginnen. Er is voorzien in een overgangsperiode tot 30 september 2022. De vermindering met 100 euro zal uiterlijk op 30 september 2022 worden toegekend aan zelfstandigen die vanaf 1 april met hun hoofdactiviteit beginnen.