Nieuws

Flitscontrole aangekondigd in de horecasector : voorbereid zijn !

Eerder deze week kondigde de sociale inspectie een nationale campagne in de horecasector aan. In tegenstelling tot vorige edities, zal deze een hele maand duren.

Hoewel deze door de sociale inspecteurs in juli uitgevoerde controles vooral een informatief en preventief doel hebben, is het niettemin raadzaam goed voorbereid te zijn. Daartoe heeft de Social Information and Research Service (SIRS) een checklist opgesteld die u hier kunt raadplegen.

Er zij op gewezen dat in de huidige context bijzondere aandacht zal worden besteed aan de bescherming van de rechten van onderdanen van derde landen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) Oekraïense vluchtelingen.

Deze bewustmakingscampagne sluit aan bij het verzoek van de Horecafederatie Brussel om een zekere verbetering van de pedagogie en de doeltreffendheid van de voor de sector noodzakelijke controles.

Zoals de voorzitster, Ludivine De Magnanville, uitlegt, “moeten we bewijzen dat we allemaal volgens dezelfde regels spelen, om een einde te maken aan deze oneerlijke concurrentie die ons uiteindelijk allemaal schade berokkent: minder aantrekkelijke banen, moeilijkheden om geloofwaardig te zijn bij het verkrijgen van een vermindering van de sociale bijdragen, enz.