Juridische informatie

Juridische herinnering: wat zijn de btw-tarieven in de horeca? Juridische herinnering : wat zijn de btw-tarieven in de horeca?

Le taux réduit de TVA de 6 % s’applique temporairement aux services de restaurant et de catering depuis le 8 mai et jusqu’au 30 septembre 2021 :

  • à l’exclusion des ventes à emporter de boissons alcoolisées :
    • bières ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 0,5 % vol. et
    • autres boissons ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 1,2 % vol.

qui restent soumises au taux de TVA de 21 %.

Bien que le terme « services de restaurant » puisse suggérer le contraire, cette expression couvre également la fourniture de boissons sans repas (dans la mesure où elle est accompagnée d’un nombre suffisant de services accessoires pertinents) dans tous les débits de boissons possibles (cafés, tavernes…).

Pour les livraisons (ventes à emporter), les règles habituelles restent valables.

Vous faites partie d’un des assujettis TVA forfaitaires suivants ? Retrouvez les modifications que cette mesure a apportées à votre réglementation TVA forfaitaire via l’un des liens ci-dessous :


Het verlaagde btw-tarief van 6% is tijdelijk van toepassing op restaurant- en cateringdiensten van 8 mei tot en met 30 september 2021:

  • met uitzondering van de verkoop van alcoholische dranken door afhaalrestaurants:
  • bieren met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 0,5% vol en
  • andere dranken met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 1,2% vol.

die onderworpen blijven aan het BTW-tarief van 21%.

Hoewel de term “restaurantdiensten” wellicht anders doet vermoeden, omvat deze term ook het verstrekken van dranken zonder maaltijden (mits deze vergezeld gaan van een voldoende aantal relevante nevendiensten) in alle mogelijke cafés (cafés, tavernes…).

Voor leveringen (verkoop om mee te nemen) blijven de gebruikelijke regels gelden.

Bent u een van de volgende forfaitair belaste BTW-plichtigen? Via een van de onderstaande links kunt u meer te weten komen over de wijzigingen die deze maatregel heeft meegebracht voor uw forfaitaire btw-regeling:

Slagers en slagers (PDF, 152,22 KB)
Bakkers en banketbakkers (PDF, 175,04 Kb)
Cafetaria’s (PDF, 140,85 Ko)
Uitbaters van frietkramen (PDF, 177,55 Ko)
Kermisverkopers (PDF, 151.49 Ko)
IJsbereiders (PDF, 192.43 Ko)