Nieuws Personeelszaken

Onderzoek naar de regulering van "versterkt geluid 

Na de organisatie van nieuwe gratis opleidingen voor “Referentiepersonen voor Versterkt Geluid” voeren Leefmilieu Brussel en de Brusselse Gewestregering een onderzoek uit naar de wetgeving rond versterkt geluid. Het doel van dit onderzoek is de uitvoering van deze wetgeving te evalueren en na te gaan of bepaalde aanpassingen moeten worden overwogen.

Deze enquête richt zich tot eenieder die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitbater is van een etablissement of een functie uitoefent die te maken heeft met de verspreiding van versterkt geluid (muziek, opvoering, stem, …) in een publiek toegankelijke ruimte. De studie stelt zich tot doel de implementatie van de wetgeving door de betrokken actoren te evalueren en in te schatten in welke mate bepaalde bijkomende maatregelen in overweging dienen genomen te worden, zoals de ontwikkeling van nieuwe begeleidingstools, specifieke hulpmiddelen, technische bijsturingen, enz.

Het is essentieel dat een maximum aantal bevoegde mensen aan deze studie deelnemen opdat de resultaten voor de sector zo volledig en representatief mogelijk zijn.

Als u met betrekking tot deze enquête met een vraag zit, mag u contact opnemen met AQ Rate die deze enquête regelt voor Leefmilieu Brussel op het nummer 02 644 56 26.