Nieuws Coronavirus

COVID-19: het commerciële gebaar van SABAM voor de leden van de Federatie Horeca Brussel

 

Na een collectieve actie tegen Sabam/Unisono hebben de Federatie Horeca Brussel en het SNI (Syndicat Neutre pour Indépendants) een akkoord bereikt ten gunste van de zelfstandigen in onze sector.

Een minnelijke schikking

Ter herinnering: Unisono/Sabam is de organisatie die de inning van royalty’s voor de uitzending van muziek beheert, met name in bedrijven. Tijdens de pandemie eiste zij de volledige betaling van royalty’s van een groot aantal freelancers en KMO’s, die maandenlang gesloten waren en daardoor geen muziek in hun zaak konden afspelen.

De Federatie Horeca Brussel en de SNI zijn de enige beroeps- en brancheorganisaties van zelfstandigen die zich tegen deze praktijk hebben uitgesproken en de Unisono/Sabam hebben verzocht hun standpunt te herzien. Toen de organisatie weigerde, startten wij een class action procedure om ervoor te zorgen dat alleen de maanden van werkelijke opening zouden worden betaald.

Deze procedure is uiteindelijk uitgemond in een minnelijke schikking ten gunste van zelfstandigen en KMO’s en er is een extra budget vrijgemaakt om hen te compenseren.

3 belangrijke vorderingen

  • Voor alle in aanmerking komende zelfstandigen: Bedrijven met een goede reputatie voor de jaren 2020 en/of 2021 die een jaarcontract met Unisono hebben, krijgen automatisch een korting op hun factuur voor 2023 van 75% van 1 maand. Deze vermindering wordt automatisch toegekend aan alle horecazaken die in 2021 een Unisono-vergunning hadden, die in het verleden al recht hadden op compensatie of in 2020 of 2021 moesten sluiten wegens covid-19 en die in 2023 nog steeds een Unisono-vergunning hebben.

Lees ook: “COVID-19: Sabam biedt bedrijven een korting aan”

  • Voor de leden van de Federatie Horeca Brussel: Er werd een inhaalmechanisme in de vorm van een bijkomend commercieel gebaar ingevoerd om de leden die onze oproep hebben gevolgd om de door SABAM voorgestelde compensatie in 2021 niet te vragen, toch te laten genieten. SABAM heeft zich er ook toe verbonden geen aanmaningskosten en andere accessoires (boeteclausule, achterstandsrente, enz.) te vorderen, een einde te maken aan de invorderingsprocedures en af te zien van de deurwaarderskosten voor UNISONO-gebruikers die hun facturen voor 2020, 2021 en 2022 nog niet volledig hebben betaald, op voorwaarde dat zij hun zaken in orde brengen vóór het einde van de extra termijn die hun is toegekend. De aanvraag moet vóór 8 maart 2023 worden ingediend.
  • Om soortgelijke gevallen in de toekomst te vermijden, hebben de Federatie Horeca Brussel en de SNI ervoor gezorgd dat een overmachtclausule in de algemene voorwaarden van SABAM wordt opgenomen.

Een commercieel gebaar voor de leden van de Federatie Horeca Brussel

De in aanmerking komende ondernemingen kunnen een gedeeltelijke terugbetaling van de factuur ontvangen, ten bedrage van :

  • 4 maanden voor de horeca met een terras;
  • 5 maanden voor de horeca zonder terras.

Komt in aanmerking voor de door SABAM voorgestelde inhaalregeling:

  • Elke natuurlijke of rechtspersoon die voor het jaar 2021 een licentiecontract met Unisono had voor een jaarabonnement;
  • Aangesloten bij de Federatie Horeca Brussel;
  • die op 13 maart 2020 daadwerkelijk een inrichting heeft gesloten waarvoor de overeenkomst voor die periode van sluiting geldt, wanneer de sluiting het gevolg is van maatregelen van de overheid ter bestrijding van de COVID-19-pandemie;
  • Mits alle UNISONO-facturen voor de jaren 2020, 2021 en 2022 volledig zijn betaald;
  • Niet hebben geprofiteerd van het commerciële gebaar dat SABAM in 2021 heeft gemaakt.

Aangezien discotheken een specifieke overeenkomst met SABAM hebben, komen zij niet in aanmerking voor dit commerciële gebaar.

 

Bent u lid van de Federatie Horeca Brussel? U ontvangt binnenkort een e-mail met de procedure voor het aanvragen van het commerciële gebaar. Het verzoek moet vóór 8 maart 2023 worden ingediend.

Denkt u in aanmerking te komen voor deze inhaalregeling maar bent u nog geen lid van de Fédération Horeca Bruxelles? Word vóór 8 maart 2023 lid via onze pagina “Lid worden” of stuur een e-mail naar secretariat@fedhorecabruxelles.be. U ontvangt dan een e-mail met de procedure voor het aanvragen van het commerciële gebaar.