Nieuws

Brussel: COVID-terrassen verlengd tot september 2024

 

De Federatie Horeca Brussel heeft samen met de Brusselse regering gewerkt aan het voorstel van Pascal Smet, staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening, om de vergunning voor tijdelijke terrassen met inachtneming van de richtsnoeren* te verlengen tot september 2024.

Deze vergunning maakt deel uit van de verschillende economische steunmaatregelen die zijn ingevoerd om de Brusselse horecaondernemers te steunen in het licht van de gezondheids- en energiecrisis. Na de economische impact van covid-19 voor de horecasector, werd deze steunmaatregelen in april 2021 goedgekeurd, deze tijdelijke terrassen die op parkeerplaatsen worden geïnstalleerd zijn een belangrijke bron van inkomsten geworden voor restaurants en cafés.

Voor een groot deel van de sector zijn deze terrassen op parkeerplaatsen een uitkomst geweest qua zichtbaarheid en omzetverhoging, wat in deze moeilijkere tijden echt nodig was. Deze installaties stabiliteit en duurzaamheid geven was een echte vraag van onze federatie“, zegt Ludivine de Magnanville, voorzitter van de Federatie Horeca Brussel.

Deze vergunning, die alom wordt toegejuicht, biedt een duidelijk kader voor alle belanghebbenden. Het is ook “een echt pluspunt voor de uitbaters van deze etablissementen en de gezelligheid van ons Gewest“, aldus Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economie. Naast het ondersteunen van de dynamiek van de horecasector, het toezicht op de kwaliteit van de voorzieningen en het vergemakkelijken van de controle van horecaterrassen in de openbare ruimte, draagt het bij aan de regionale doelstelling om het parkeren op straat terug te brengen tot minder dan 200.000 plaatsen. Volgens Pascal Smet heeft de invoering van tijdelijke terrassen het mogelijk gemaakt “de vitaliteit van het stadsleven aan te tonen wanneer ruimte wordt geboden aan bewoners in plaats van aan auto’s“.

De regering heeft daarom besloten deze te verlengen tot september 2024, de aangekondigde datum voor de inwerkingtreding van de nieuwe RRU. “Mijn ambitie is uiteraard om dit permanent te maken in de komende nieuwe RRU“, zegt Pascal Smet.

 

* De richtsnoeren regelen de exploitatie van horecagelegenheden in de open lucht en de exploitatie van terrassen in de openbare ruimte. Zij voorzien in een vrijstelling van de bouwvergunning, onder bepaalde voorwaarden, voor de aanleg van een terras op parkeerplaatsen tijdens een seizoensperiode tussen 1 april en 31 oktober en/of tijdens de eindejaarsfeesten.