Een nieuw team voor de Federatie Horeca Brussel
Horeca Federatie

Een nieuw team aan het roer van de Federatie Horeca Brussel

De Federatie Horeca Brussel gaat een nieuw tijdperk in met de benoeming van een kwartet horecaprofessionals aan het hoofd. Matthieu Léonard, David Debin, Kamila Ostrowska en Loïc Installé zetten hun expertise en engagement in voor de uitdagingen van de sector.

 

David Debin
David Debin

Een complementair, dynamisch en toegewijd team

Matthieu Léonard, de nieuwe voorzitter, zal het team leiden samen met David Debin, vicevoorzitter, en Kamila Ostrowska, Managing Director. Ze worden bijgestaan door een nieuwe penningmeester, Loïc Installé. Alle vier begonnen ze hun carrière als werknemer in de Horeca voordat ze ondernemer werden. Hun ervaring uit de eerste hand in de sector geeft hen een diep inzicht in de realiteit, de moeilijkheden en de passie die de horecasector drijven.

 

Loïc Installé
Loïc Installébehouden.

Een moderne, efficiënte visie

In een sector die geconfronteerd wordt met ongekende uitdagingen en cruciale kwesties, wil het nieuwe team de bakens verzetten om de ongeveer 30.000 banen die de Horeca in de hoofdstad genereert, te behouden. “We willen de Federatie positioneren als een professionele, serieuze, betrouwbare en onmisbare partner”, legt Matthieu Léonard uit.

Om hun ambitieuze doelen te bereiken, hebben Matthieu, David, Kamila en Loïc de structuur en de bestuurswijze van de Federatie heroverwogen. Ze stellen waarden als engagement, ethiek en transparantie voorop als leidraad voor hun acties.

“Naast het vertegenwoordigen van de sector en het verdedigen van zijn belangen, is het ondersteunen van horecabedrijven een essentieel onderdeel van onze missie”, aldus David Debin. Het kwartet wil bijdragen aan de economische en financiële soliditeit van deze etablissementen, die een cruciale rol spelen in het sociale leven.

“Samen staan we sterker”, voegt Kamila Ostrowska toe. “We willen graag samenwerken met andere federaties en onze institutionele partners, mensen samenbrengen en sterke banden smeden binnen de ondernemersgemeenschap”.

 

Kamila Ostrowska
Kamila Ostrowska

Ambitieuze projecten voor de Brusselse Horeca

Binnen de Federatie is hun belangrijkste missie duidelijk: het vertegenwoordigen en verdedigen van een essentiële sector die nog steeds slecht begrepen en weinig overwogen wordt. Onder de grote projecten die het nieuwe team tot een goed einde wil brengen, worden enkele cruciale punten benadrukt:

  • Eerlijkere belasting op arbeid, met in het bijzonder loonsverhogingen die evenwichtiger verdeeld zijn tussen bruto- en nettoloon, en belastingvrijstelling voor fooien en overuren.
  • Herziening van het witte kassa, inclusief indexering van premies en uitbreiding naar andere verkooppunten.
  • Verlaging van de btw op alcoholvrije dranken om economische en gezondheidsredenen.
  • De toegang tot het beroep vergemakkelijken, met name door opleiding, een toename van het aantal “studentenuren” en gunstige voorwaarden voor werknemers in het regularisatieproces.

 

Matthieu Léonard
Matthieu Léonard

Sterke ambities voor de toekomst

“We zullen hard werken om politici te overtuigen om de arbeidsmarkt te hervormen op het vlak van fiscaliteit en flexibiliteit”, besluit Matthieu Léonard. De Federatie wil de regio ook aanmoedigen om meer te investeren in toerisme en mobiliteit en om regionaal beleid te ontwikkelen dat een veilige omgeving voor iedereen bevordert.