table ronde - Café Beguin - Pascal Smet
Nieuws Politique

“Voortaan kunnen gewestelijke stedenbouwkundige vergunningen digitaal worden ingevoerd”

Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Stedenbouw en Erfgoed, vervoegde de Federatie Horeca Brussel en verschillende vertegenwoordigers van de horecasector tijdens de Ronde Tafel op 5 oktober in Café Beguin. Hij werd vergezeld door Simon Thielen en Thibault Parent, twee hoge medewerkers van het Kabinet Urbanisme.

Na een rondgang langs de tafel opende Ludivine de Magnanville, voorzitter van de Federatie Horeca Brussel, de discussie over de energiecrisis en stadsplanning. De staatssecretaris en zijn collega’s stonden onmiddellijk zeer open voor het debat en een aantal zaken kwam op de to-do lijst van het kabinet.

Stedenbouw

Goed nieuws voor iedereen die het zat is om meerdere brieven te sturen om een bouwaanvraag te krijgen. “Voortaan kunnen gewestelijke stedenbouwkundige vergunningen digitaal worden ingevoerd”, zeggen Pascal Smet en zijn collega’s. “En we hopen dat dit ook het geval zal zijn voor gemeentelijke vergunningen in 2023.”

table ronde - Café Beguin - Pascal Smet

Of het nu gaat om vertegenwoordigers van het kabinet, de sector of de federatie, over één ding is iedereen het eens: er is een gebrek aan draagvlak voor alles wat met vergunningaanvragen en monumenten te maken heeft. Daarom wordt Ludivine van Magnanville uitgenodigd om deel te nemen aan de wijziging van het decreet van 2002 betreffende stedenbouwkundige vergunningen.

Energiecrisis

Wat de terrasvergunningen betreft, is de staatssecretaris het ermee eens dat er nog werk aan de winkel is. “Ik ben voorstander van één stad, één regio,” legt hij uit. “We moeten de belastingen en vergunningen in de gemeenten gelijktrekken. Daartoe stelt hij voor een bestek op te stellen met concrete voorbeelden van toelating (of weigering) van terrassen in bepaalde gemeenten. “Ik ben het met hem eens over de kwestie van de kachels, de regels moeten uniform zijn.”

table ronde - Café Beguin - Pascal Smet

Voor vergunningen voor het plaatsen van zonnepanelen is Pascal Smet verbaasd dat gemeenten niet weten wat legaal is of niet. “We zullen een notitie maken om iedereen te informeren,” belooft hij. Ondertussen verduidelijkt hij dat ook op zichtbare daken zonnepanelen mogen worden geplaatst, mits bepaalde regels in acht worden genomen.

Ook werden verschillende andere kwesties besproken, zoals de ingewikkelde communicatie met de SIAMU en de toepassing van het PRAS (regionaal bestemmingsplan) dat illegale toeristenverblijven begunstigt.