table ronde - Schaerbeek - Meeat30
Beleid Ronde tafel

Gemeente Schaarbeek: "Wij volgen de gewestelijke beslissingen".

Tijdens de Ronde Tafel van 19 september 2022 had de Federatie Horeca Brussel, vertegenwoordigd door haar voorzitster Ludivine de Magnanville, een ontmoeting met de burgemeester van Schaarbeek, Cécile Jodoigne, en met Lorraine de Fierland, schepen van handelaars en ondernemers.

Verschillende vertegenwoordigers van de horeca in Schaarbeek waren ook aanwezig op deze bijeenkomst in Meat 30, een nieuw vleesrestaurant aan de Louis Bertrandlaan. Op de agenda: energiecrisis, stadsplanning, werkgelegenheid en mobiliteit.

Energiecrisis

De eerste vraag van de handelaren was: “Komen er gemeentelijke subsidies om de handelaren te helpen met de stijging van de energieprijzen? Cécile Jodoigne antwoordde dat zij niet over de nodige vaardigheden beschikte om een dergelijke financiering toe te kennen. “Daarvoor moet je naar Brusoc of finance.brussels,” adviseert ze. “Of installeer zonnepanelen of een groen plat dak.

table ronde - Schaerbeek - Meeat30

Wat de plaatsing van zonnepanelen betreft, volgt de gemeente “de gewestelijke voorschriften”. Dat wil zeggen: plaatsing van panelen is onder bepaalde voorwaarden toegestaan op zichtbare daken, behalve op beschermde gebouwen. Voor deze gebouwen adviseren de burgemeester en de locoburgemeester om tijdig een aanvraag in te dienen en de procedures voor het aanvragen van een vergunning in acht te nemen. “Je moet plannen hebben, eventueel de hulp van een architect inroepen en de stappen vooraf zetten,” legt Lorraine de Fierland uit.

Stedenbouw

Hetzelfde geldt voor terrassen op straat: de gemeente volgt de omzendbrief van staatssecretaris Pascal Smet. Terrasverlengingen zijn dus toegestaan van 1 april tot en met 31 oktober. Ook moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals het gebruik van duurzame materialen. Terrasverwarming is verboden.

table ronde - Schaerbeek - Meeat30

Er zijn ook regionale voorschriften betreffende de registratie van de toeristische woning. Volgens de aanwezige hoteliers is de te volgen procedure voor de vergoeding van logies zeer moeilijk en helemaal niet duidelijk. De gemeente zegt open te staan om samen per geval naar oplossingen te kijken. “Als er huisvesting wordt gecreëerd en duurzaamheid wordt gegarandeerd, heeft compensatie zin”, legt Cécile de Jodoigne uit.

Mobiliteit en werkgelegenheid

De gemeente Schaarbeek keurt het mobiliteitsplan Good Move goed en hoopt het op de helft van de gemeente toe te passen. “Het was de doelstelling van het Gewest om tot verkeersluwe wijken te komen en dat is ook gebeurd”, legt de burgemeester uit. “We weten dat 100% voetgangers niet mogelijk is, maar we steunen dit evenwicht tussen openbare ruimte en de pro-modaliteit die in het Good Move-plan wordt benadrukt.

Om het grote personeelstekort aan te pakken, wil de gemeente tijdens de Jobdag op 27 oktober aandacht besteden aan het tekort aan banen.