Nieuws

COVID-19: Sabam biedt bedrijven een korting aan

 

Na de collectieve actie van de SNI, gesteund door de Brusselse Horecafederatie, hebben Sabam en de SNI een akkoord bereikt over de muzieklicentie tijdens de sluiting van COVID.

Door de COVID-beperkingen moesten veel horecagelegenheden in 2020 en/of 2021 voor enkele maanden hun deuren sluiten. Daardoor konden ze in die periode geen muziek maken.

De gezamenlijke inspanningen van de partijen en de regering hebben geleid tot de aanneming van de wet van 17 juli 2022, die de betrokken bedrijven extra compensatie biedt.

Deze compensatie neemt de vorm aan van een eenmalige vermindering op de factuur van 2023 van 75% van de maandelijkse auteursrechtenvergoeding die in 2021 gold. De voorwaarden om deze korting te ontvangen zijn als volgt:

  • De klant had een Unisono-vergunning in 2021;
  • De klant had in het verleden al recht op compensatie of moest zijn vestiging in 2020 of 2021 sluiten vanwege de COVID;
  • De klant heeft in 2023 nog een Unisono-licentie.

Commerciële instellingen die aan de door de regering gestelde voorwaarden voldoen, zullen automatisch van deze vermindering profiteren op hun jaarlijkse factuur voor 2023. Deze laatste wordt vanaf 16 januari verzonden.

De onderhandelingen die tot dit akkoord hebben geleid, hebben ook de integratie van een clausule in de contractuele voorwaarden van Sabam bespoedigd, waardoor in de toekomst een evenwichtige oplossing mogelijk is in geval van sluiting wegens overmacht.

Meer informatie op https://www.unisono.be/nl/kortingcovid2023