Be Horeca

Be-Solutions: (Her)financiering van uw horecaproject

 

U onderneemt een horecaproject of wilt uw bedrijf een nieuwe impuls geven? Dan is het cruciaal dat u de verschillende (her)financieringsmogelijkheden onderzoekt. Omdat heel wat zaakvoerders en beheerders er het fijne niet van weten, kwam Pierre Hermant (CEO van Finance&invest.brussels) zijn expertise over het onderwerp delen tijdens de Apero Club van 26 juni 2023.

Financieringsmix voor ondernemingen Tijdens uw contacten met een investeerder is het essentieel dat u de huidige fase waarin uw onderneming zit juist inschat. Bent u al begonnen? Groeit u of wilt u uitbreiden? Misschien denkt u erover om een andere vestiging over te nemen of zelfs uw bedrijf over te dragen? Er zijn specifieke financieringsoplossingen voor elk van deze scenario’s. Het is dan ook belangrijk om alle stakeholders die bij uw project betrokken zijn te identificeren.

 • Premies: Ze zijn de eerste bron van financiering zodra u uw project duidelijk gedefinieerd heeft, omdat ze u recht geven op financiële steun zonder dat u die hoeft terug te betalen. Voor meer informatie over subsidies, zie het artikel over de Premiejacht in de zesde editie van Be Horeca magazine.
 • Eigen middelen: Uw eigen investering (het bedrag dat u zelf in het project steekt en aldus uw engagement bewijst), alsook de financiële bijdragen van uw naasten (ook wel ‘Friends, Family and Fools’ genoemd).
 • Traditionele leningen van de bank (financieringsleningen). – Leasing en financiering van infrastructuur of uitrusting (het kan voordeliger zijn te huren in plaats van te kopen).
 • Leverancierskrediet: In dat geval moet u zeker rekening houden met de verbintenissen die deze kredieten met zich meebrengen (welke verplichtingen worden u opgelegd?).
 • Perioden van huurvrijstelling: In Brussel gebeurt het vaak dat nieuwe etablissementen voor meerdere maanden vrijgesteld worden van huur tijdens de eerste maanden na hun opening.
 • Participatieve financiering / crowdlending / crowdfunding.
 • Brussels Garantiefonds: Als er een garantie nodig is, kan het Brussels Garantiefonds instaan voor de borg of andere instrumenten om de financiering te vergemakkelijken.

Finance&invest.brussels biedt verschillende formules en producten die kleine en grote bedrijven steunen. Ze zijn bedoeld om de financieringsmix aan te vullen en te vergemakkelijken.

 

Finance&invest.brussels

Be-Solution
Be-Solution

Finance&invest.brussels is momenteel verantwoordelijk voor de opvolging van 1.230 investeringen, waarvan 10% bestemd is voor de horecasector. De groep bestaat uit verschillende filialen, waaronder Brusoc, dat gespecialiseerd is in de financiering van kleine ondernemingen. Brusoc is een belangrijke ondersteuner van de horecasector, goed voor 25% van de investeringen.

De aandeelhouders van Finance&invest.brussels zijn particulieren en het Brussels Gewest. Finance&invest.brussels investeert in verschillende bedrijven en maakt gebruik van het rendement dat sommige bedrijven genereren om potentiële verliezen bij andere bedrijven te compenseren. Zijn financiële producten zijn bedoeld om te beantwoorden aan traditionele noden, door de financieringsmix systematisch te vervolledigen.

Proxilening

Als u van plan bent om een zelfstandige activiteit of een kmo op te starten in Brussel en u heeft al een trouw klantenbestand maar onvoldoende eigen vermogen, dan biedt de Proxilening een oplossing. Hiermee kunnen uw ‘supporters’ (“Family, Friends and Fools”, inclusief uw klanten) u op een gestructureerde manier geld lenen om de groei van uw bedrijf te stimuleren.

Met de Proxilening betaalt de ondernemer intrest aan de mensen die hem geld lenen, maar slechts een deel. Het Gewest vult dit bedrag aan door middel van een belastingaftrek voor de kredietverleners. Als het project mislukt, betaalt het Gewest 30% van de investering terug aan de geldschieters, in de vorm van een eenmalige belastingvermindering. Als een vriend van de ondernemer bijvoorbeeld € 15.000 leent aan het project, krijgt hij € 5.000 terug als het project mislukt. Deze bedragen zijn aan limieten gebonden, maar ze kunnen oplopen tot € 250.000, en meerdere mensen kunnen aan hetzelfde project lenen. Om een lening te verstrekken voor een activiteit in de hoofdstad en ze fiscaal af te trekken, is de enige voorwaarde dat u in Brussel woont.

Een interessant aspect van deze lening is de looptijd, die kan variëren van vijf tot acht jaar. Ondernemers kunnen ook kiezen voor een aflossingsvrije periode en/of uitgestelde aflossing, wat betekent dat er vijf jaar lang geen aflossingen worden gedaan.

Als de ondernemer al een investeringskrediet of subsidies heeft gekregen, maar de banken hebben geweigerd nog een lening te verstrekken, is het mogelijk om gedurende een bepaalde periode alleen de intrest (minimaal 2,625%) aan de kredietverstrekkers te betalen.

Deze lening is afhankelijk van de bestaande schuld en wordt ook wel een “achtergestelde lening” genoemd, wat betekent dat ze na de bankverplichtingen komt. Dit is geruststellend voor de banken, die aldus zeker weten dat ze in geval van moeilijkheden hun geld eerder kunnen terugkrijgen dan de andere geldschieters (die toch een garantie van 30% krijgen).

Zorg er wel voor dat u regelmatig de verschillende bedragen op de website controleert, want ze kunnen elk jaar veranderen.

Meer weten over de Proxilening? Kijk dan op deze site: https://www.finance.brussels/proxi/

Open Up en Rise Up leningen

De Open Up lening is bedoeld om de oprichting van nieuwe bedrijven en etablissementen te steunen. De lening richt zich tot meerdere sectoren en vertegenwoordigt een bedrag van maximaal € 25.000. De persoonlijke inbreng is haast symbolisch en bedraagt 3%.

De Rise Up lening verleent toegang tot een financiering van maximaal € 100.000 om de ontwikkeling en de groei van een bedrijf te financieren.

React-EU

De React-EU-lening die door Brusoc onderhandeld werd, is speciaal bedoeld voor de horecasector. De middelen zijn afkomstig van het Brussels Gewest en Europese fondsen. Dit relatief nieuwe initiatief werd in het leven geroepen als reactie op de crisis die voor veel ondernemers leidde tot aanzienlijke financiële verliezen. Het dient ook voor bepaalde kredietverstrekkers die actief zijn in de horeca. Door de crisis hebben sommige leveranciers hun voorwaarden verstrengd en eisen ze onmiddellijke betaling bij levering (terwijl er vroeger betalingstermijnen tot 60 dagen werden toegestaan). Om iets aan deze problematiek te doen identificeerde Finance&invest.brussels een kritieke leemte in de financieringsmix en slaagde erin de creatie van een financieringsproduct specifiek voor de horeca te bedingen.

Deze lening, tot € 100.000, heeft een terugbetalingsperiode van vijf jaar en vraagt een minimale eigen inbreng van € 6.200. De intrestvoet is 2% of 4%, afhankelijk van de geografische ligging van het bedrijf.

Voor de React EU-lening is geen extra waarborg vereist en ze wordt ingezet in situaties waar banken niet altijd kunnen ingrijpen. In het algemeen worden de intrestvoeten aangepast aan het risiconiveau. De React EU-lening is een gestandaardiseerde financieringsoplossing die u daadwerkelijk kan helpen uw onderneming te financieren en tegelijkertijd te profiteren van relatief lage intrestvoeten.

Energy & Reno lening

Deze lening is bedoeld om het energieverbruik van het etablissement te optimaliseren. Ze kan worden gebruikt om investeringen te financieren, zoals professionele apparatuur of de renovatie en inrichting van ruimtes. Het kan bijvoorbeeld gaan om het vervangen van bestaande verlichting of het installeren van energiezuinige ovens. Primordiaal is dat u kunt aantonen dat de investering uiteindelijk meer zal opbrengen dan ze kost. De lening heeft een terugbetalingstermijn van zeven jaar. Er kan een achtergestelde lening worden afgesloten met een intrestvoet van slechts 2%.

 

Waar te beginnen?

Vóór u kiest voor een bepaald financieringsproces, moet u zichzelf een aantal relevante vragen stellen:

 1. Wat is uw initiële kapitaalinbreng?
 2. Welke garanties kunt u geven? Er zal u bijna onvermijdelijk om garanties gevraagd worden.
 3. Welke premies zijn beschikbaar en heeft u er recht op? De digitale tool van Brussel Economie en Werkgelegenheid is een zeer gebruiksvriendelijke manier om u door dit proces te loodsen.
 4. Wat voor kosten brengen de schulden met zich mee (bank, achtergestelde lening, enz.)? In het algemeen zijn de tarieven van banken het voordeligst. De tarieven van Finance&invest.brussels kunnen echter iets hoger liggen, omdat ze een groter risico dekken.

 

Te vermijden fouten

Te snel willen handelen en geen rekening houden met de verplichtingen die bepaalde kredietverstrekkers eisen: Pas op dat u zich niet te snel verbindt aan mogelijk problematische partners, alleen maar om te voorkomen dat u een lening moet aangaan. Wees ook op uw hoede voor leveranciers die voorwaarden eisen die veel hoger zijn dan uw leveringskosten.
De korte termijn financieren met de lange termijn: Het is cruciaal om de financieringsperiode af te stemmen op de duurtijd van de activa. Als een ondernemer bijvoorbeeld keukenapparatuur met een korte levensduur ter waarde van € 20.000 koopt met een kaskrediet, kan dat hem duur te staan komen als de apparatuur vier jaar later afgeschreven is, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Het is beter om te kiezen voor een financieringsformule die aansluit bij de nuttige levensduur van de apparatuur, zodat de betalingen over deze periode worden gespreid.
Uw terugbetalingscapaciteit niet goed berekenen: Maak een analyse zoals u die ook zou maken voor uw persoonlijke financiën. Zorg ervoor dat u genoeg geld in uw prognoses voorziet om de aflossingen van de leningen die u bent aangegaan te dekken.
Geen “reserve” voorzien (3 tot 6 maanden cashflow): Het belang van een financiële reserve werd duidelijk tijdens de coronacrisis. Probeer een reserve op te bouwen die gelijk is aan drie tot zes maanden van uw vereiste financiële middelen.
Uw financieringsbehoeften niet goed berekenen: Het kan heel leerzaam zijn om uw businessplan te vergelijken met de mening van experts die al een bedrijf opstartten of die veel ervaring hebben met de sector. Gesprekken met zulke mensen kunnen zeer constructief en verrijkend zijn, omdat ze vaak een objectieve mening kunnen geven. Het is de moeite waard om deze feedback te vragen, zelfs als dat betekent dat u opbouwende kritiek moet accepteren. Finance&invest.brussels heeft de plicht om een eerlijk perspectief te bieden en aan te geven wanneer ze denken dat een project misschien niet zal slagen.

 

Aandachtspunten

Wat is uw ‘track record’? Investeerders kijken altijd naar uw “staat van dienst”. Een mislukking is niet per se iets om u voor te schamen, vooral niet als u kunt uitleggen wat er fout gegaan is en wat u eraan gedaan heeft. Soms kan iemand die een mislukking heeft overwonnen meer waarde toevoegen, omdat hij of zij veerkrachtiger zal zijn en meer aandacht zal hebben voor details bij toekomstige projecten.
Vergeet geen belangrijke posten in uw businessplan.
Hoe berekent u uw marge?
Bent u in staat om te praten over de concurrentie voor uw project? Een scherp bewustzijn van vergelijkbare concepten in uw omgeving en uw plan om u te onderscheiden kunnen doorslaggevend zijn.
Grootheidswaanzin voor een eerste onderneming is niet ideaal: Finance&invest.brussels moedigt ambitie aan, maar binnen realistische perken. Te hoog willen mikken met een eerste project is niet ideaal. Het is misschien niet nodig om vanaf het begin een te hoge schuld aan te gaan voor ultra-design meubelen. Door het risico te beperken en zijn concept te testen, zal de ondernemer zich in een betere positie bevinden om andere stakeholders aan te trekken (vooral gelijkgestemde klanten), wat kan resulteren in meer substantiële bijdragen. Durf ondernemer te zijn en stel uw financieringsbehoeften voortdurend in vraag.

Volgende stappen

Heeft u een (her)financieringsproject in de horeca? Neem dan contact op met Finance&invest.brussels op het nummer 02/548.22.11 of vul het formulier voor de financieringsaanvraag in op de site van finance&invest.brussels.