Alle laatste info over de hotelsector

Hier vindt u het laatste nieuws over uw horecasector.

Toeristische accommodaties

  • 30 september 2022: Na de goedkeuring door de Europese ministers van Energie van het besluit van de Raad inzake de invoering van hoge energieprijzen is het standpunt van HORTEC ingenomen. HORTEC is ontstaan als gevolg van de uitvoering van de gedetailleerde regelgeving voor de KMO's en de vrijwillige en transparante richtlijnen voor de vermindering van het elektriciteitsverbruik. De KMO's kunnen ook worden verplicht energie te gebruiken tegen bèta-energiekosten. HORTEC moedigt ook de lidstaten aan die de staatssteun nog niet hebben geactiveerd, dit te doen. Heffingen en belastingen moeten tot een minimum worden beperkt en de beginselen van energie-efficiëntie, energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energie moeten worden bevorderd en toegepast.
  • 19 augustus 2022: Gezien de enorme uitdaging waarvoor de horecasector zich momenteel gesteld ziet wat betreft het tekort aan arbeidskrachten, willen de Europese instellingen graag onze standpunten horen over hoe deze situatie kan worden overwonnen. Commentaar en opmerkingen zijn dus welkom tot 19 augustus. In de loop van de besprekingen werd een aantal belangrijke punten naar voren gebracht, zoals het gebruik van de middelen door de sector, de redenen voor de vermindering van het aantal werknemers en de manier waarop HORTEC hieraan uitvoering kan geven.
  • 9 augustus 2022Naar aanleiding van verschillende verzoeken om opheldering over de juridische wijziging in de btw-behandeling van de levering van gemeubileerde woonruimte (zie 1 juli 2022), hebben de centrale diensten van de Algemene Belastingdienst besloten deze te verzamelen door contact op te nemen met de verschillende actoren van de sector. Deze algemene vragen en antwoorden zullen vervolgens in een afzonderlijke FAQ of circulaire worden gepubliceerd. Alle relevante feiten zijn hieronder opgesomd schriftelijk welkom.
  • 15 juli 2022: De HSU werkt samen met Tripadvisor aan de weergave van officiële Hotelstars van de Unie voor logiesverstrekkende bedrijven. s' Werelds grootste reisadviesplatform zal nu in achttien Europese landen officiële sterrenbeoordelingen weergeven, gerangschikt en gecontroleerd door de Union Hotelstars
  • 1 juli 2022: Wetswijziging in de BTW; wijziging van het toepassingsgebied van de belastingheffing op gemeubileerde woonverblijven en eventuele aanvullende diensten. Elke prestatie wordt belast op voorwaarde dat de dienstverlener ten minste één van de volgende daarmee samenhangende diensten aan zijn gasten verleent: fysieke ontvangst, terbeschikkingstelling van linnengoed aan de gasten en ten minste eenmaal per week vervanging daarvan en/of dagelijkse verzorging van het ontbijt.
  • Januari 2022Ontmoeting met het kabinet van commissaris Schmit, bevoegd voor Sociale Zaken. Zijn team benadrukte het belang van arbeidsvoorwaarden en lonen voor het aantrekken en behouden van arbeidskrachten op nationaal niveau. HOTREC ijvert ervoor dat nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, die niet essentieel zijn, op nationaal niveau plaatsvinden. Wij zijn ervan overtuigd dat er op nationaal niveau meer moet worden gedaan, zodat de EU aan haar verplichtingen kan voldoen.