Alle laatste info over de hotelsector

Hier vindt u het laatste nieuws over uw horecasector.

Toeristische accomodaties

  • 30 september 2022: Naar aanleiding van het akkoord van de Europese ministers van Energie over de verordening van de Raad inzake hoge energieprijzen deelt HORTEC zijn standpunt mee. HORTEC is ingenomen met het resultaat van de onderhandelingen, met name de detailhandelsmaatregelen voor de KMO’s en de vrijwillige en verplichte doelstellingen inzake vermindering van de vraag naar elektriciteit. De KMO’s moet echter verzekerd zijn van toegang tot energie tegen betaalbare prijzen, anders dreigt het ten onder te gaan. HORTEC moedigt ook de lidstaten aan die de staatssteun nog niet hebben geactiveerd, dit te doen. Heffingen en belastingen moeten tot een minimum worden beperkt en de beginselen van energie-efficiëntie, energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energie moeten worden bevorderd en toegepast.
  • 19 augustus 2022: Gezien de enorme uitdaging waarvoor de horecasector zich momenteel gesteld ziet wat betreft het tekort aan arbeidskrachten, willen de Europese instellingen graag onze standpunten horen over hoe deze situatie kan worden overwonnen. Commentaar en opmerkingen zijn dus welkom tot 19 augustus. Tijdens de besprekingen zullen verschillende belangrijke punten worden belicht, zoals de uitdagingen van de sector, de redenen voor het tekort aan arbeidskrachten en de manier waarop HORTEC deze denkt te kunnen oplosssen.
  • 9 augustus 2022: Naar aanleiding van verschillende verzoeken om opheldering over de juridische wijziging in de btw-behandeling van de levering van gemeubileerde woonruimte (zie 1 juli 2022), hebben de centrale diensten van de Algemene Belastingdienst besloten deze te verzamelen door contact op te nemen met de verschillende actoren van de sector. Deze algemene vragen en antwoorden zullen vervolgens in een afzonderlijke FAQ of circulaire worden gepubliceerd. Alle terugkerende vragen zijn daarom schriftelijk welkom.
  • 15 juli 2022: De HSU werkt samen met Tripadvisor aan de weergave van officiële Hotelstars van de Unie voor logiesverstrekkende bedrijven. s’ Werelds grootste reisadviesplatform zal nu in achttien Europese landen officiële sterrenbeoordelingen weergeven, gerangschikt en gecontroleerd door de Union Hotelstars.
  • 1 juli 2022: Wetswijziging in de BTW; wijziging van het toepassingsgebied van de belastingheffing op gemeubileerde woonverblijven en eventuele aanvullende diensten. Elke prestatie wordt belast op voorwaarde dat de dienstverlener ten minste één van de volgende daarmee samenhangende diensten aan zijn gasten verleent: fysieke ontvangst, terbeschikkingstelling van linnengoed aan de gasten en ten minste eenmaal per week vervanging daarvan en/of dagelijkse verzorging van het ontbijt.
  • Januari 2022: Ontmoeting met het kabinet van commissaris Schmit, bevoegd voor Sociale Zaken. Zijn team benadrukte het belang van arbeidsvoorwaarden en lonen voor het aantrekken en behouden van arbeidskrachten op nationaal niveau. HOTREC dringt erop aan dat eventuele onderhandelingen op dit gebied, indien zij noodzakelijk worden geacht, op nationaal niveau worden gevoerd. Ze zijn van mening dat er meer voorbeelden moeten worden gegeven die op nationaal niveau zijn ontwikkeld, zodat de EU hun standpunten kan ondersteunen.