Coronavirus Informations Juridiques

Loyers liés aux contrats de brasseries ; il faut régulariser ces pratiques ! Huren gekoppeld aan brouwerijcontracten; deze praktijken moeten geregulariseerd worden !

Loyers commerciaux liés aux contrats de brasserie : Les Fédérations Horeca soutiennent une loi de régularisation de ces pratiques !

Les fédérations Horeca ont été reçues à la chambre des représentants de Belgique afin de proposer une loi concernant  les baux locatifs commerciaux. Ces derniers ne pourront plus être liés à un quota de consommation.

Les Fédérations Horeca ainsi que la Fedcaf ont ainsi dénoncé le “code de conduite pour de bonnes relations entre les brasseurs, les négociants en boisson et le secteur Horeca”.

Des pratiques commerciales déloyales !

Ce code avait peut-être de bonnes pratiques, mais il a été contourné par les brasseurs, exploitants, distributeurs, qui détiennent les baux commerciaux de nos exploitants Horeca. Ceux-ci ont donc pu continuer des pratiques commerciales déloyales envers nos entrepreneurs Horeca.

C’est pour cela que nous soutenons le gouvernement dans cette proposition de loi de régularisation de ces pratiques.

Il faut urgemment se mettre ensemble autour de la table pour trouver non pas des solutions, mais des mesures interdisant ce type de pratique interdite par l’Europe et les lois du libre – achat belge.


Handelshuur gekoppeld aan brouwerijcontracten: de horecafederaties steunen een wet om deze praktijken te regulariseren !

De horecafederaties werden ontvangen bij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers om een ​​wet inzake commerciële huurovereenkomsten voor te stellen.

Deze zullen niet meer te koppelen aan een consumptiequotum zijn.

Zowel de horecafederaties als Fedcaf hebben de “gedragscode voor goede betrekkingen tussen brouwers, drankenhandelaars en de horecasector” aan de kaak gesteld.

Oneerlijke handelspraktijken !

Deze code had misschien goede praktijken, maar werd omzeild door de brouwers, uitbaters en distributeurs die de commerciële huurcontracten van onze horecabedrijven hebbenHierdoor konden zij oneerlijke handelspraktijken jegens onze horecaondernemers voortzetten.

Daarom steunen wij de regering in dit wetsvoorstel om deze praktijken te regulariseren.

We moeten dringend om de tafel gaan zitten om geen oplossingen te vinden, maar maatregelen die dit soort praktijken verbieden, verboden door Europa en de Belgische wetgeving inzake vrije aankoop.