Quel est le service communal pour votre établissement Horeca ? 

Vous pouvez trouvez sur cette page toutes les informations communales – (primes, services – conditions) afin de lancer et de maintenir votre établissement Horeca au sein d’une des 19 communes de la Région de Bruxelles Capitale. 

Sélectionner ci dessous la commune dans lequel votre établissement est installé afin de connaitre les informations communales. 

———————————————————————————————————————————————————————

Wat is de gemeentelijke dienst voor uw horecagelegenheid?

Op deze pagina vindt u alle gemeentelijke informatie (premies, diensten – voorwaarden) die u nodig hebt om uw horecazaak te starten en te behouden in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Selecteer hieronder de gemeente waar uw vestiging zich bevindt om de gemeentelijke informatie te vinden.