ActualitésCoronavirus

Rencontre entre Fabian Maingain et Horeca Bruxelles ! Ontmoeting tussen Fabian Maingain en Horeca Brussel !

566views

La Fédération Horeca Bruxelles a été reçue par Fabian Maingain. 

À la suite d’une réunion constructive, de nombreuses problématiques ont été abordées dont celles du projet Belgium Bye Beer (le musée de la bière de la Bourse) et la problématique des concessions Horeca régies par la Ville de Bruxelles. 

En ce qui concerne les extensions de terrasse, avec plus de 500 autorisations délivrées, ce processus fonctionne bien pour les Horeca.  Nous en espérons davantage afin de soutenir au maximum les Horeca dans l’exploitation de leurs terrasses. 


De Horecafederatie Brussel werd ontvangen door Fabian Maingain.

Na een constructieve vergadering werden een aantal kwesties besproken, waaronder het project Belgium Bye Beer (het biermuseum in de Beurs) en de kwestie van de door de Stad Brussel beheerde horecaconcessies.

Wat terrasuitbreidingen betreft, met meer dan 500 afgegeven vergunningen, functioneert dit proces goed voor de horeca.  Wij verwachten dat er nog meer zullen worden uitgegeven om de horeca maximaal te ondersteunen bij de exploitatie van hun terrassen.