Be Horeca

BeHoreca: Hoe staat het met de nieuwe ‘Arbeidsdeal’?

Een nieuwe hervorming van de werkgelegenheid deed haar intrede in de hoofdstad, met vooral veel aandacht van Pierre-Yves Dermagne. De vicepremier en minister van Economie en Arbeid legt uit hoe ze in elkaar zit en vertelt meer over de beruchte vierdaagse werkweek.

Interview door Vanille Dujardin

Waar staat de nieuwe Arbeidsdeal voor?

Dit proces maakt deel uit van een plan om de economie na corona weer op gang te trekken. Wij wilden maatregelen treffen die een sneller herstel mogelijk zouden maken, maar tegelijk aandacht hebben voor de bezorgdheid over het evenwicht tussen gezins- en beroepsleven. Het doel was rekening te houden met een aantal factoren: de behoeften van de economie en de arbeidsmarkt, de aspiraties van de werknemers, de evolutie van de maatschappij, enz. De nieuwe hervorming is het resultaat van al deze overwegingen. 

Wat moeten we ons voorstellen bij de vierdaagse werkweek?

Het is de bedoeling om werknemers die dat wensen de mogelijkheid te bieden voltijds te werken op vier in plaats van vijf dagen, en zo een extra vrije dag per week te krijgen. Dit kan ook om de week gebeuren en alleen op verzoek van de werknemer. De werkgever kan weigeren, maar hij moet deze weigering motiveren.

In de horeca is het moeilijk om maar vier dagen te werken…

Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet de norm zal worden en dat het niet in alle sectoren van toepassing zal zijn. Het is een eerste stap, een tegemoetkoming naar de werknemers om hun wat meer flexibiliteit te bieden. Er zijn banen waarbij langer werken op een dag belastend en gevaarlijk is. Voor anderen kan het heilzaam zijn. Het systeem zal moeten worden gecontroleerd en geëvalueerd.

Denkt u dat het nuttig is de nadruk te leggen op dit evenwicht tussen werk en privéleven?

Daar ben ik van overtuigd, en uit studies blijkt dat je efficiënter werkt als je tijd hebt om op adem te komen. In de horeca denk ik dat veel mensen tijdens de coronaperiode afgehaakt hebben, maar niet omdat ze het werk niet meer leuk vonden. Vaak heeft het te maken met de werkomstandigheden of de werktijden. 

Hoe ziet u de toekomst van de horeca?

Ik ben helemaal niet negatief of pessimistisch over de toekomst van de sector, in het algemeen en in Brussel in het bijzonder. Ik denk dat de horeca echt heeft laten zien dat hij in staat is de crisis te boven te komen en zichzelf opnieuw uit te vinden. Wij moeten de sector blijven helpen zich te vernieuwen. Hoe precies valt nog te bezien, maar ik heb vertrouwen in de toekomst.