Coronavirus

Enquête horecasector: prijsverloop aankoopprijzen na de btw-verlaging.

253views

-> online enquête 

-> officielle enquête horecasector.

De federale regering heeft, met ingang van 8 juni 2020, het btw-tarief voor bepaalde horecaproducten en -diensten verlaagd naar 6 % en dat tot en met 31 december 2020.

Uw leveranciers hebben ze hun prijzen aanpassen ?

Het zou echter kunnen dat de positieve impact van die maatregel voor de sector deels teniet gedaan wordt doordat leveranciers zouden kunnen beslissen om hun prijzen aan te passen. Om hierop toe te zien heeft de minister van Economie het Prijzenobservatorium gevraagd om de prijzen en de marges van de producten en diensten, aangekocht door de
horecasector bij toeleveranciers, op te volgen.

In samenspraak met de verschillende horecafederaties in België, heeft het Prijzenobservatorium daarom een enquête ontwikkeld in twee luiken. In het eerste luik wordt via een online enquête bij de horeca-uitbaters gepeild of er leveranciers zijn die voor bepaalde producten of diensten hun prijzen hebben verhoogd sinds de btwverlaging en zo ja, welke verklaring daarvoor werd gegeven.

In het tweede luik van de enquête worden, via telefonische diepte-interviews (op basis van een steekproef), de prijsaanpassingen verder bevraagd.

De bedoeling van de enquête, voor alle duidelijkheid, is dus niet de horecazaak zelf te controleren maar er op toe te zien dat
de btw-verlaging financiële ruimte schept, en dat deze niet teniet gedaan wordt door een verhoging van de
aankoopprijzen door toeleveranciers.

De enquête zal, in de periode september 2020 – juni 2021, viermaal afgenomen worden, de eerste maal in
september 2020. De bekomen gegevens zullen op anonieme en confidentiële basis verwerkt worden. De enquête
zelf mag slechts éénmaal ingevuld worden per horecazaak.

Het is van groot belang, zowel voor u als voor de horecasector in haar geheel, dat die enquête zoveel mogelijk
respons krijgt. Enkel op die manier kan het Prijzenobservatorium van de FOD Economie mogelijke problemen
ontdekken en correcte adviezen formuleren aan het Kabinet van de minister van Economie. Mogen wij u bijgevolg
vragen om aan het eerste luik van die enquête te willen deelnemen en dat tegen uiterlijk eind september?
Onderaan deze brief vindt u een link die u naar de enquête leidt.

Ce site web utilise des cookies pour certaines fonctionnalités et recueille des données d'analyse pour améliorer votre expérience.