Horeca Federatie Brussel Nieuws Nieuws De energie steunmaatregel is aangekom!
Nieuws Coronavirus

De energie steunmaatregel is aangekom!

Energiepremie Brussel

Energiepremie Brussel

 

Dankzij de samenwerking tussen de Federatie Horeca Brussel en het Brussels Gewest is een premie van 107 miljoen vrijgemaakt om de meest energie-intensieve bedrijven die getroffen worden door de stijgende energieprijzen (gas en electriqueit) te ondersteunen. Horeca is eén van!

De compenserende energiepremie dekt tot 30% van de meerkosten voor gas en elektriciteit die de bedrijven in 2022 hebben moeten dragen in vergelijking met 2021.

 

Wie kan deze premie ontvangen? 

De onderneming die alle volgende voorwaarden vervult, komt in aanmerking voor de premie:

 • Aan het begin van de vergadering besprak het comité de mogelijkheid van een minimum aantal vergaderingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze vestigingseenheid was uiterlijk op 31 december 2021 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven.
 • In 2022 heeft ze een omzet*. gedraaid van meer dan
  1. € 50.000 indien er één vestigingseenheid is;
  2. € 75.000 in geval van twee vestigingseenheden,
  3. € 100.000 in geval van minstens drie vestigingseenheden.

*De omzet wordt bepaald op grond van de gegevens die opgenomen zijn in de ontvangstbewijzen van de btw-aangiften voor 2022 die uiterlijk van 13 maart 2023 dateren.

 • Ze moet actief in een zogenoemde energiegevoelige of erg energiegevoelige sector. De regering heeft haar standpunt gebaseerd op een studie van het BISA voor de beoordeling van deze sectoren.

Klik op volgende knop. Indien u de compenserende energiepremie als resultaat krijgt, valt uw economische sector op het eerste gezicht onder de betrokken sectoren. Ga na of u onder de bedoelde sectoren valt (Minstens een van uw op 31 december 2021 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven btw-plichtige activiteiten moet overeenstemmen met bijlage I of bijlage II van het besluit.)

 • In 2022 heeft de onderneming in vergelijking met 2021 een energiemeerkost moeten dragen van minstens € 1.667.

Als je een goed idee hebt van wat je moet doen: Gelieve de dienst 1819 te bellen.

 

Met welke andere dingen moet rekening worden gehouden?

Houd rekening met de 9 andere premievoorwaarden.

  1. U oefent een economische activiteit uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en specifiek in verband daarmee beschikt u over menselijke middelen en eigen goederen.
  2. Uw bedrijf is een onderneming met economisch oogmerk en is geen overheidsbedrijf.
  3. Op 13 maart 2023 leeft uw bekendmakingsverplichtingen inzake uw in 2021 afgesloten jaarrekening en sociale balans na bij de Nationale Bank van België.
  4. U leeft uw verplichtingen inzake btw en op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht na.
  5. De Europese Unie heeft geen sanctie tegen u getroffen.
  6. Als onderneming heeft u niet meer dan 2 miljoen euro aan steun gekregen in de context van punt 2.1 van het tijdelijke crisiskader.
  7. Voor kleine ondernemingen: u geniet de regeling inzake btw-vrijstelling niet (artikel 56bis van het btw-wetboek).
  8. Voor restaurants, cafés, traiteurs, enz.: u moet een geregistreerd kassasysteem hebben.
   Voor toeristische accommodaties: uw vestiging(en) is/zijn geregistreerd bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.
   Voor discotheken: uiterlijk op 13 maart 2023 beschikt u over een milieuvergunning of een milieuverklaring.
  9. U heeft geen eigen aandelen ingekocht, geen kapitaalsvermindering doorgevoerd en geen dividenden uitbetaald of toegewezen, en u zal dit evenmin doen in 2023.

Bovendien kunnen zij binnen drie jaar na de première van het project een nieuwe bedrijfsactiviteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opstarten. Anders riskeert zij de premie te moeten terugbetalen.

 

Hoe kom je vooraan in de rij?

30% van de gemaakte meerkosten voor gas en elektriciteit in 2022 ten opzichte van 2021, met een grensbedrag van € 50.000 indien uw onderneming actief is in een zogenoemde energiegevoelige sector of van € 100.000 indien uw onderneming actief is in een zogenoemde erg energiegevoelige sector.

De steun wordt berekend op basis van de geregistreerde meerkosten voor maximaal drie dezelfde elektriciteitsmeters en drie dezelfde gasmeters per begunstigde. Deze meters zijn verbonden aan een of meerdere vestigingseenheden van de begunstigde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die op 31 december 2021 ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en die actief zijn op het moment van de steunaanvraag. Zij worden geïdentificeerd aan de hand van de EAN-code.

Hoe worden de meerkosten berekend?

Bij de berekening van de meerkosten voor gas en elektriciteit wordt rekening gehouden met de totaalkosten (excl. btw) voor het volledige jaar 2022, in vergelijking met het volledige jaar 2021.

Omdat de facturen over meerdere jaren lopen, wordt de totaalkost voor het jaar pro rata berekend, in het licht van het aantal gedekte dagen voor elke factuur.

Voorbeeld

U heeft een adres in Brussel en u wordt jaarlijks gefactureerd. Hoe het premiebedrag ramen? Zo komt u erachter: Het Excelbestand downloaden

Dit betekent niet dat u slechts te maken heeft met één contract of dat u te maken heeft met een contract met meerdere leasemaatschappijen.

Andere voorbeelden

 

Hoe kom je bij de première? 

Als u in eerste instantie de eindafrekeningsfacturen beschikken die het jaar 2021 en het volledige jaar 2022 dekken voor gas- en/of elektriciteit, voor al uw vestigingseenheden.

Er zijn 3 mogelijkheden, afhankelijk van het tijdstip waarop u over de nodige informatie beschikt:

A) U hebt reeds al uw eindafrekeningsfacturen voor het volledige jaar 2022 ontvangen.

Bereid de te bezorgen bijlagen voor en vraag meteen de premie aan.

B) U wordt jaarlijks gefactureerd en ter afrekening ontvangt u gewoonlijk alle facturen tussen half maart en 30 juni.

Vraag de premie aan zodra u over uw afrekeningsfacturen beschikt, die het volledige jaar 2022 dekkenWe hebben ook veel informatie over de andere twee soorten projecten.

C) U wordt jaarlijks gefactureerd en ontvangt gewoonlijk al uw afrekeningsfacturen tussen 1 juli en 31 december (voor minstens een van uw vestigingseenheden).

Tussen 1 juli 2023 en 15 september 2023 voert u, als u de voorwaarden hierboven vervultuw meterstanden in via een specifiek Sibelgaformulier, om vervroegd de facturen te verkrijgen die (met naam) het volledige jaar 2022 dekken. Op deze pagina vindt u een link naar de energiebalans voor de periode vanaf 1 juli 2023.

Uw energieleveranciers zullen u vervroegde afrekeningsfacturen bezorgen voor de verstreken periode sinds uw laatste facturen. Bereid daarnaast de andere nodige bijlagen voor.

De premie moet uiterlijk op 15 november 2023 worden aangevraagd (één enkele aanvraag per onderneming).

 

Hoe kunt u de premie aanvragen?

 1. Bereid de drie of vier soorten bijlagen voor:
  • het contract of de contracten m.b.t. de gas- en/of elektriciteitsmeters (ten hoogste 3 elektriciteitsmeters en 3 gasmeters per onderneming, voor een of meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • uw afrekeningsfacturen in verband met deze meters, die het volledige jaar 2021 en het volledige jaar 2022 dekken;
  • elk bewijs dat het rekeningnummer aan de onderneming koppelt (foto van de bankkaart, bankuittreksel, attest bankidentiteit);
  • voor de gedeelde meters, de afrekening van de lasten met de hoeveelheid gas en elektriciteit verbruikt voor het hele gebouw, de hoeveelheid gas en elektriciteit verbruikt per eenheid of het aandeel globaal verbruikte gas en elektriciteit dat toerekenbaar is aan elke eenheid en het per eenheid te betalen bedrag. Deze afrekening van de lasten moet de onderneming duidelijk identificeren.
 2. De premieaanvraag verloopt via MijnBEW.
  Heb je geen MijnBEW account? Dan moet je een keuze maken.
  Lees de handleiding voor het aanmaken van een MijnBEW-account.
 3. Dien één enkele steunaanvraag in per onderneming.
  • Vul het formulier in. Gelieve de effectief betaalde bedragen BTW-excl. in te vullen (en niet de som van de betaalde voorschotten als er een terugbetaling is geweest).
  • Voeg de bijlagen toe.

De premie aanvragen

Als uw dossier volledig is en uw aanvraag wordt goedgekeurd, zal Brussel Economie en Werkgelegenheid u de eerste stap bezorgen.


U hebt Vragen vooraleer de premie aan te vragen: bel 1819

Bij technische problemen tijdens de premieaanvraag: Helpdesk


Mobiele versie afsluiten