Federatie Horeca Brussel Nieuws Nieuws Voorzieningen voor betalingen ONSS 2021 - 1e en 2e kwartaal zijn opgeschort.
Nieuws Coronavirus Juridische informatie

Voorzieningen voor betalingen ONSS 2021 - 1e en 2e kwartaal zijn opgeschort.

-> Een nieuwe slag gewonnen door de Federatie Horeca Brussel.
-> Voorzieningen voor betalingen ONSS 2021 - 1e en 2e kwartaal zijn opgeschort.
-> Niet-betaling van voorzieningen leidt niet tot boetes.

Voorzieningen 1e en 2e kwartaal 2021 RSZ opgeschort 

Gezien de goedkeuring van een wetsontwerp door de Ministerraad op 22 januari 2021, is de niet-betaling van voorzieningen voor de 1. en de 2th Het niet halen van de kwartaaldoelen zal geen aanleiding geven tot boetes, zoals al het geval was in voorgaande kwartalen. 

Dit wetsvoorstel, dat nog door de parlementaire procedure moet, bepaalt ook dat werkgevers een buitengerechtelijke betalingsregeling kunnen aanvragen voor de bijdragen die voor de periode van 1 januari tot en met 31 december zijn gedeclareerd.. en de 2th 2021 en voor de jaarlijkse vakantiebijdrage voor het vakantiejaar 2020.

In bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden worden premiestijgingen, forfaitaire schadevergoedingen en/of nalatigheidsinteresten niet berekend indien en voor zover de overeengekomen betalingsvoorwaarden strikt worden nageleefd.


Voorschotten 1ste en 2de kwartaal 2021

Gelet op de goedkeuring in de Ministerraad van 22 januari 2021 van een ontwerp van wet, zal het niet-doorstorten van de voorschotten voor het 1ste en het 2van kwartaal 2021, zoals de vorige kwartalen, geen aanleiding geven tot sancties. 

Het ontwerp van wet, dat nog de parlementaire procedure dient te volgen, voorziet ook dat werkgevers een minnelijk afbetalingsplan voor de aangegeven bijdragen voor het 1ste en het 2van kwartaal 2021 en voor de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2020 zullen kunnen aanvragen.

In bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden zullen de bijdrageopslagen en / of verwijlinteresten niet aangerekend worden wanneer en voor zover de vastgelegde afbetalingsmodaliteiten strikt worden nageleefd.

 

Mobiele versie afsluiten