De Horecasector in België

Een moment van ontspanning en gezelligheid creëren door een onthaal, een drankje, een maaltijd of een bed aan te bieden: dat zou de gemene deler kunnen zijn van alle ondernemingen die actief zijn in de hotel-, restaurant- en cafésector. Maar achter deze algemeenheid gaat een divers scala van bedrijven schuil, van de kleine bistro op de hoek tot de internationale hotelketen. De kapitaalvereisten, de vereiste vaardigheden en de na te leven voorschriften verschillen dus naargelang van het soort bedrijf dat u gaat oprichten.

« Horeca » is de verzamelnaam voor:

 • Hotels
 • Restaurant
 • Cafés (drankgelegenheden)
 • Collectieve catering
 • evenals alle etablissementen die tegen betaling drankjes, maaltijden of overnachtingen aanbieden.

    Met meer dan 57.000 bedrijven en bijna 120.000 werknemers in België is de horecasector een van de belangrijkste sectoren van onze economie. Het is een sector die jonge arbeidskrachten aantrekt (jonger dan 30 jaar) en waar meer vrouwen dan mannen werken, hoewel er een zekere pariteit aan het ontstaan is. Het is een sector die zijn reputatie dankt aan het professionalisme en de kwaliteit van zijn diensten en producten. Het is een sector die rechtstreeks afhankelijk is van vraag en aanbod. Het wordt geconfronteerd met de druk van 24/7 flexibiliteit gedurende het hele jaar.

    Een veeleisende sector

    Er zijn veel horecabedrijven in België en de sector is een van de belangrijkste economische activiteiten in het land


    Chart by Visualizer

    Bron: FOD Economie, DGSEI, berekeningen Waarnemingscentrum voor de werkgelegenheid Brussel

    Het paritair comité voor de Hotelindustrie:

    Een paritair comité kan worden omschreven als een orgaan waarin de sociale partners op voet van gelijkheid bijeenkomen om te discussiëren over sociale partners op voet van gelijkheid bijeenkomen om gemeenschappelijke problemen te bespreken. Elk paritair comité krijgt een nummer. Het paritair comité voor het hotelwezen heeft het nummer 302.

    De voornaamste taak van een paritair comité is het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (hierna "CAO's" genoemd), waarin voor de gehele sector afspraken worden gemaakt. In punt 23 wordt nader ingegaan op de CAO. De volgende organisaties zijn lid van het Paritair Comité voor het hotelwezen:

    AAN DE KANT VAN DE WERKNEMERS:

    •  Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB)
     Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
    • Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC)
     Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)
    • Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB)
    • Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)

     AAN DE KANT VAN DE WERKGEVERS:

     • Horeca Brussel
     • Horeca Vlaanderen
     • Horeca Wallonie
     • Comeos

       De Opleidingscentra

       Het Horecafonds heeft 3 opleidingscentra opgericht: Horeca Vorming Vlaanderen, Horeca Vorming Brussel en Horeca Formation Wallonie. Er is ook een federaal opleidingscentrum. Deze centra zijn bedoeld voor alle mensen die in de sector werken of willen werken.

       De belangrijkste missie van Horeca Formation is het initiëren, ondersteunen en innoveren door het ontwikkelen van activiteiten die verband houden met de opleiding en bijscholing van al diegenen die in de horecasector werken of zullen werken.

       Horeca Formation biedt een breed scala aan opleidingen voor alle werknemers. Het programma biedt opleidingen voor elke functie en voor elk type bedrijf. Er zijn cursussen over het onthaal van klanten, management, verkooptechnieken, dranken, koken en bediening, veiligheid en hygiëne, bedrijfsrendabiliteit, enz. Kortom, er is voor elk wat wils!

       U vindt de verschillende aangeboden opleidingen op de website www.horecaformation.be

       Deze opleindingen zijn volledig gratis.

       De trainers zijn professionals die gespecialiseerd zijn in hun vakgebied. De opleidingen zijn gebaseerd op de beroepservaring van de deelnemers en stellen oplossingen, instrumenten en recepten voor die zo zijn aangepast dat ze de volgende dag op het terrein kunnen worden gebruikt. Neem contact op met de opleidingscentra voor meer informatie over alle opleidingsmogelijkheden in de sector.

       Bron : Sectorale sociale gids Horeca

       De voorwaarden waaraan moet worden voldaan

       Wie een horecazaak wil uitbaten, moet uiteraard over de nodige vaardigheden inzake bedrijfsvoering beschikken: voor de uitoefening van elke commerciële of ambachtelijke activiteit waarvoor een inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen vereist is, moet een bewijs van elementaire managementvaardigheden worden overgelegd. Deze kan worden verstrekt op basis van een diploma of voldoende beroepservaring.

       Ten tweede moet, wat de meer specifieke vereisten betreft, een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten activiteiten.