Shisha bars

(Klik hier voor de laatste nieuwsitems over de sector.)
Er zijn de laatste jaren veel shisha bars verschenen. Er zij echter op gewezen dat shisha, net als het roken van tabak, alleen mag worden genuttigd in een speciaal aangewezen gebied dat aan een reeks wettelijke normen voldoet.

Deze wijze van consumptie van tabak of soortgelijke producten valt onder het rookverbod in openbare ruimten: zowel de roker als de exploitant kunnen worden vervolgd voor het roken of toestaan van het roken van shisha in een etablissement. Sinds 1 juli 2011 is het roken van tabak, tabaksproducten of soortgelijke producten namelijk zonder uitzondering verboden in alle voor het publiek toegankelijke gesloten ruimten.

Het is echter nog steeds toegestaan om :

 • om op het terras te roken op voorwaarde dat ten minste één zijde (of muur) volledig open is. Het is niet voldoende om de ramen van een gesloten kamer te openen;
 • om te roken in een rookruimte, indien deze voldoet aan de installatievoorschriften.

In alle gevallen vereist de wet dat u:

 • Plaats rookverbodsborden bij de ingang en in uw zaak, zodat iedereen ze kan zien;
 • Verwijder elk element dat suggereert dat roken is toegestaan (bv. asbakken);
 • Respecteer en handhaaf het verbod op het roken van tabak of soortgelijke producten (sigaretten, shisha-tabak, elektronische sigaretten, enz.) in uw zaak;
 • Houd uw zaak vrij van tabaksrook.
 • Shisha Bar Exploitanten 5 Als uw zaak een rookruimte heeft, is het :
 • Moet worden omsloten door muren en een deur die altijd gesloten moet blijven (kies voor uw gemak voor een deur die automatisch sluit);
 • Mag niet meer dan 25% van de totale oppervlakte van uw inrichting in beslag nemen;
 • Moet een werkende rookafzuiging bevatten;
 • Mag geen eten of drinken aanbieden. De klant mag zijn drankje wel afnemen. Het personeel van het etablissement mag alleen komen schoonmaken en opruimen. Er mogen geen diensten worden aangeboden (bv. televisie, gokken, automaten, enz.). Werknemers van een shisha bar mogen de rookruimte niet betreden om shisha te serveren aan klanten;
 • Mag geen doorgang zijn naar een andere openbare plaats of naar de WC.

Bedrijfsomstandigheden

Een shisha bar wordt ook beschouwd als een bar/café.
Als je als zelfstandige een café wilt uitbaten, moet je natuurlijk een ondernemingsnummer hebben. U moet uw kennis van bedrijfsvoering kunnen aantonen, hetzij door uw diploma, hetzij door uw ervaring.
Als uw zaak een rookruimte voor shisha heeft, moet u ook beschikken over een vergunning voor het vervaardigen of in de handel brengen van levensmiddelen, voor de verkoop van sterke drank, een hygiënecertificaat, een stedenbouwkundig certificaat, een brandveiligheidscertificaat en een bewijs van goed gedrag.
U moet ook rekening houden met de plaatselijke voorschriften inzake lawaai en openings- en sluitingstijden. Heel vaak sluit u als exploitant overeenkomsten met brouwers en andere leveranciers die in sommige gevallen zeer beperkend kunnen zijn.
Als u muziek afspeelt in uw etablissement, moet u ook de desbetreffende vergoedingen aan SABAM betalen via de “billijke vergoeding”.

[button type=”default” color=”” target=”” link=”/membres/bibliotheque/”]Voor meer informatie, check onze digitale bibliotheek [/button]
Of contacteer ons.