La Fédération Horeca Bruxelles représente :

● Les tels et hébergements touristiques (de type AirBnB, chambres d‘hôtes, campings,…)

● Les Restaurants, Traiteurs, Friteries et autres food trucks

● Les Cafés, bars, bars de nuit et discothèques

situés en région de Bruxelles-Capitale et membres de la commission paritaire 302.

De diversiteit van de beroepen die zij vertegenwoordigt, haar aanwezigheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (van Europa), haar deskundigheid en haar perfecte kennis van de problematiek van de sector, geven de Horecafederatie Brussel een sterke en legitieme stem om de belangen van de sector te verdedigen en om gehoord te worden in het publieke debat.

Notre mission :

Het beroep vertegenwoordigen en zijn belangen verdedigen

De Horecafederatie Brussel - Brussel is de officiële vertegenwoordiger van de HoReCa-sector. Als legitieme en erkende gesprekspartner verdedigt zij de belangen van de sector met verve en overtuiging bij de overheid, de beroepsorganisaties en de sociale partners au niveau de sa branche d’activité (CP302). Elle entend également het imago van de HoReCa-beroepen in de ogen van de media en het grote publiek te verbeteren.

Informeren van de sector en adviseren van de leden

Op grond van haar status deelt de Federatie regelmatig nauwkeurige en relevante informatie mee aan beroepsbeoefenaren in de sector. Zij geeft haar leden ook advies over juridische, fiscale en sociale vraagstukken, alsmede over werkgelegenheidsproblemen.

Bijdragen tot de opleiding in HoReCa-beroepen

La fédération participe à l’élaboration de la formation des membres du secteur et des demandeurs d’emploi. Het ondersteunt ondernemers in de sector met het oog op de modernisering, professionalisering en kwaliteitsborging van de ambachten. Zij strijdt dagelijks voor de levensvatbaarheid, de rentabiliteit en de welvaart van haar leden.

Waarden en doelstellingen

La Fédération Horeca Bruxelles se veut transparente, engagée et constructive !

De Horecafederatie Brussel wil transparant zijn over haar sector en haar activiteiten (bestuurders, verkiezingen, begroting, enz.). De activiteiten van onze vzw zijn dus openbaar en worden verspreid via het Belgisch Staatsblad, de Carrefourbank van Ondernemingen, de jaarlijkse Algemene Vergaderingen en ook via het ledengedeelte van onze website.

Composée d’hommes et de femmes issus du secteur et engagés, notre Fédération se fait le porte-voix légitime et reconnu des professionnels de l’HoReCA auprès des pouvoirs publics et différents organismes, défendant leurs besoins et revendications avec ouverture, mais aussi fermeté quand cela s’avère nécessaire.

La Fédération Horeca Bruxelles se destine également à être constructive dans sa vision comme dans ses actes afin de trouver la solution la mieux adaptée au secteur Horeca en fonction du contexte du moment.

Interventions et revendications :

 • Een transparante en constructieve visie op de horecasector naar voren brengen!
 • Verhoging van het BTW-tarief tot 6%. We hebben 12%.
 • Volledige aftrekbaarheid van restaurantkosten ;
 • Verlaging van de sociale lasten;
 • Forfaitaire belasting ;
 • Verlaging van de toeristenbelasting ;
 • De onderzoeken van het FAVV flexibeler maken;
 • Aanpassing van de bestaande normen (b.v. toegankelijkheid) aan de vraag van de klanten en de economische, financiële en technische eisen van de inrichtingen en eisen dat nieuwe normen met de federatie worden besproken;
 • Ondersteuning en integratie van de Europese HSU-hotelnormen (lopend);
 • Bevordering van het werk van restauranthouders, caféhouders, brasseries en traiteurs die recepties organiseren;
 • Gehandicaptenbeleid: aanwerving, opleiding, in dienst houden van werknemers bij arbeidsongeschiktheid, contact met aangepaste of beschermde inrichtingen;
 • Bedrijven in kritieke situaties helpen het hoofd te bieden, of het nu gaat om bedrijfssluitingen door brand of om administratieve redenen (verkrijgen van economische werkloosheid in geval van overmacht, vrijstelling van bijdragen of betalingsplannen, enz;)
 • De verhuur van toeristische accommodatie en co-locatie regelen door constructief overleg met de organiserende autoriteit;
 • Dring er bij ON LINE (internet)-actoren op aan om ethisch verantwoord te werk te gaan, met name door een verbod in te stellen op de onwettige contractuele clausules die worden opgelegd door online-boekingsagentschappen (OTA's): Booking.com, Expedia... ;
 • Bestrijding van de commissies die cateraars die recepties organiseren, van de huurders van zalen verlangen;
 • Herdefiniëren van de aansprakelijkheidsvoorwaarden, de bedragen van de royalty's die Sabam en andere auteursrechten van de beroepsbeoefenaars eisen. Verkrijgen van kortingen voor leden
 • Aantrekken en vasthouden van nieuw talent door het ontwikkelen van banen en het begrip "leerlingwezen
 • Een innovatieve sociale dialoog opzetten om banen in de sector aantrekkelijk te maken en tegelijk de arbeidskosten te verlagen ("Just Horeca") en nieuwe projecten ontwikkelen om de levensomstandigheden van onze werknemers te verbeteren: de zelfstandigen;
 • Onze vestigingen helpen om de harten van internationale klanten te veroveren door opleidingen op maat te organiseren om de knowhow en het gedrag van ons personeel te verbeteren, met name wat het respect voor interculturele protocollen betreft;

La Fédération Horeca Bruxelles veut donner au monde de la nuit une image digne de son importance !

In die optiek onderschrijft de Fédération Horeca Bruxelles de Charte de la vie nocturne de la Ville de Bruxelles avec 4 valeurs clés :
 • overmatig alcoholgebruik in het kader van de verkeersveiligheid.
 • de strijd tegen alcoholgebruik door minderjarigen.
 • de strijd tegen drugsgebruik onder minderjarigen.
 • preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen.

Hoe kan ik aan dit charter deelnemen?

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend door de exploitant van de inrichting aan de hand van het aanvraagformulier (bijlage 2 van het handvest). De documenten dienen te worden toegezonden aan: Comité voor het Handvest van het Nachtleven - Dienst Vrede van de Overheid - Grote Markt - 1000 Brussel - België tranquillitépublique@brucity.be

De Federatie wil de organiserende hotels, cafés, bars, brasseries en traiteurs hun rechtmatige plaats geven in het Brusselse toerisme.

Nous rédigeons et diffusons des informations susceptibles d’intéresser nos membres par le biais de notre site, de l’Horeca Officiel ou d’Horeca Echo. Nous archivons également des règlements concernant le secteur au niveau régional, national ou européen. Dans un souci de défense et de protection de nos membres, nous mettons gracieusement à leur disposition des conseillers juridiques pour toute question d’ordre social, administratif, fiscal, de création d’entreprise.

nl_BEDutch